Ekologická recyklácia karbidu

Nemeckí výskumníci vyvinuli recyklačný proces premieňajúci vedľajšie a odpadové produkty z výroby karbidových komponentov opäť na hodnotný karbid kremíka. Karbid kremíka či karbid kremičitý je zlúčenina kremíka a uhlíka a jej chemický vzorec je SiC. Vďaka svojim vlastnostiam má tento materiál významnú úlohu v rôznych… pokračuj

Lacnejší kremík

Kremík sa bežne nachádza v elektronike, ako sú telefóny, fotoaparáty a počítače, no nároky na vlastnosti kremíka, a teda aj na jeho ďalšie úpravy, sú zvyčajne dosť vysoké. Vedci z austrálskej Curtinovej technickej univerzity vyvinuli metódu výroby kremíka pri izbovej teplote, čím sa môžu znížiť… pokračuj

Kremík emitujúci svetlo

V mikroelektronickej komunite sa považuje za svätý grál vytvorenie kremíka emitujúceho svetlo. Po viac ako 50 rokoch výskumu sa teraz podarilo vedcom z Eindhovenskej technickej univerzity vytvoriť šesťuholníkovú kremíkovú zliatinu schopnú emitovať svetlo. Ukázalo sa, že kľúčom k vytvoreniu priamej pásmovej medzery, ktorá emituje fotóny,… pokračuj

Ohrozený kremík

Podľa najnovších výskumov hrochy obojživelné (Hippopotamus amphibius) hľadajú trávu bohatú na kremík (silicium Si) a potom vypúšťajú svoje exkrementy do vôd, v ktorých oddychujú. Každý deň takto prenášajú z pôdy do vody takmer pol tony kremíka, dôležitú živinu pre rastliny aj zvieratá, oznámili vedci v… pokračuj