Os mozog-črevo

Hosťom decembrovej online vedeckej cukrárne na tému Os mozog-črevo: Ako výživa a trávenie ovplyvňujú naše nálady a myslenie bude doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Správna výživa je dôležitá, to vieme všetci. No aká výživa je naozaj správna? Často nás lákajú rôzne diéty, sú však prínosom alebo rizikom pre naše zdravie? Stravou vyživujeme nielen svoje telo, ale aj našich mikroskopických obyvateľov, ktorí prebývajú v tráviacom systéme. Ak chceme byť zdraví, mali by sme jesť to, čo prospieva nám a aj našej črevnej mikrobiote. Vedeli ste, že črevná mikrobiota ovplyvňuje aj náš centrálny nervový systém? V prednáške budeme hľadať odpovede na všetky tieto otázky a povieme si viac o dôležitej osi mozog-črevo. Decembrová vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti a záznam bude zverejnený 16. 12. 2020 na YouTube CVTI SR. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať do komentára na Facebooku.

O prednášajúcej:

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., pôsobí vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s kolegami sa podieľa na zavádzaní nových foriem výučby medicíny na LFUK, ktoré zvyšujú pripravenosť medikov pre prax. Oblasť výživy je jej prácou i záľubou. Vyučuje fyziológiu výživy a dlhodobo sa venuje výskumu výživy. V súčasnosti je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom autizmu, kde sa sústreďuje najmä na výživové problémy osôb s autizmom. O zásadách správnej výživy nielen prednáša, ale sa nimi aj riadi.

 

Komentáre