Osamelé supernovy

Osamelá supernova v predstavách umelca
Osamelá supernova v predstavách umelca

Priestor medzi galaxiami v kopách galaxií nie je celkom prázdny, aj tu sa nachádzajú hviezdy, hoci ich je veľmi málo. I keď sú osamelé, sú dôležité pre pochopenie toho, koľko hmoty obsahuje vesmír a kde sa táto hmota nachádza. Je v tom však jeden háčik. Hoci je možné rozlíšiť v galaxii M 31 v Andromede jednotlivé hviezdy, nie je vôbec jednoduché vidieť jednotlivé hviezdy mimo nášho najbližšieho vesmírneho okolia. Preto astronómovia obrátili pozornosť k supernovám, ktoré sú oveľa jasnejšie, a teda ľahšie pozorovateľné a dá sa pomocou nich mapovať rozloženie normálnej hmoty medzi vzdialenejšími galaxiami. Pred niekoľkými rokmi astronómovia s použitím ďalekohľadu CFHT (Canada France Hawaii Telescope) s priemerom 3,6 m na vrchole Mauna Kea na Havajských ostrovoch robili prieskum supernov typu Ia (je to explózia bieleho trpaslíka po nabratí nadkritického množstva hmoty z inej zložky, resp. zrážka dvoch bielych trpaslíkov) vnútri aj v blízkosti vzdialených kôp galaxií. Objavili štyroch takýchto vybuchujúcich bielych trpaslíkov pohybujúcich sa v takmer prázdnom priestore medzi galaxiami, ale na snímkach nemohli spoľahlivo rozlíšiť ich osamelosť v priestore. Nedávno s pomocou Hubblovho kozmického ďalekohľadu (HST) Melissa Grahamová (University of California, Berkeley) s kolegami získala presvedčivé dôkazy. Autori potvrdili osamotenosť troch zo štyroch supernov objavených pomocou CFHT. Grahamová s kolegami vypočítala, že 11 % všetkých supernov, ktoré objavili, vybuchlo v medzigalaktickom priestore. A keďže supernovy sledujú rozloženie normálnej hmoty vrátane hviezd, plynu a prachu, ktoré nevidíme, znamená to, že približne 11 % normálnej hmoty sa tiež vznáša osamotene v medzigalaktickom priestore.

RNDr. Zdeněk Komárek