Osvetová akcia v Košiciach

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizujú štvrtok 1. decembra 2016 na študentských internátoch osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS nazvanú World AIDS Day. V čase medzi 13. a 18. hodinou budú na Medickej 4 v Košiciach informovať spolužiakov o tomto závažnom ochorení a rizikách –  zároveň búrať predsudky vo vzťahu k nakazeným ľuďom.

„Podujatie, ktorého cieľom je poukázať na vážnosť situácie ohľadom AIDS organizuje Klub verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice. Budeme mať pripravený infostánok na prízemí internátu, kde budeme informovať o ochorení ako takom a hovoriť o možnostiach a najmä dôležitosti prevencie pred týmto ochorením, vzhľadom na to, že dodnes nebola vyvinutá efektívna liečba. Zároveň sa však budeme snažiť kolegov upozorniť na fakt, že aj HIV pozitívny človek je naďalej človekom a potrebuje sa integrovať do normálneho života, preto je namieste vyvracať predsudky, ktoré kolujú v našej spoločnosti. Spomenieme preto slávnych ľudí z našej i zahraničnej kultúry či športu, ktorí tomuto zákernému ochoreniu podľahli,“ hovorí študentka 3. ročník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a členka Spolku medikov mesta Košice Lucia Čergeťová. Dobrovoľníci budú podľa nej klásť dôraz na spôsoby prenosu ochorenia, pretože mnohí ani dnes nevedia, ako sa ľahko sa môže ktokoľvek nakaziť a stať sa tak HIV pozitívnym pacientom.

„Každý, kto sa pristaví pri našom infostánku, dostane červenú stužku, ktorá je symbolom práve tohto Dňa a bude si s nami môcť zasúťažiť aj o pekné ceny. Podujatie ukončíme o 18. hodine sviečkovým pochodom, tentoraz trošku netradične – vypustením balónov šťastia na pamiatku ľuďom, ktorí podľahli tomuto ochoreniu a tiež na znak solidarity s ľuďmi, ktorí s ním stále bojujú,“ poznamenáva Lucia Čergeťová.

Prvý decembrový deň sa ako Svetový deň AIDS pripomína sa už vyše štvrťstoročie. Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti predstavuje smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti HIV. Môže sa prenášať pohlavným stykom, krvnou cestou a z matky na dieťa počas pôrodu a dojčením, pričom napáda biele krvinky, na ktorých povrch sa naviaže, usmrtí ich a využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil. Tak vzniknú nové kópie vírusov, ktoré napádajú ďalšie lymfocyty a postupným ubúdaním bielych krviniek sa imunitný systém človeka čoraz viac oslabuje, až nakoniec podľahne inak bežnej infekcii alebo nádorovému ochoreniu. Jestvuje viacero hypotéz o pôvode vírusu HIV – najpravdepodobnejšie je konštatovanie, že sa vírus dostal do ľudskej populácie z ľudoopov pohryznutím, rituálnym alebo sexuálnym stykom.

„Infekcia vírusom HIVsa v priebehu prvých týždňov u človeka prejavuje akútnym ochorením podobným infekčnej  mononukleóze, ktoré väčšinou rýchlo odznie. Aj keď môže nasledovať viacročné bezpríznakové obdobie, imunitný systém človeka sa bez účinnej liečby postupne oslabuje a chorého začínajú trápiť chronické respiračné alebo plesňové ochorenia, či atypické nádory, v dôsledku ktorých napokon zomiera…
Vírus HIV a ochorenia AIDS, ktoré vyvoláva, dnes predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Predtým neznáme ochorenie spojené s atypickým zápalom pľúc u viacerých pacientov popísal ako prvý v roku 1981 mladý lekár Michael Gottlieb zo San Francisca. Chorobu pomenoval ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS. Neskôr sa zistilo, že ochorenie nie je ojedinelé, ale chorých je viac v USA aj ďalších západných krajinách, pričom bolo rozšírené hlavne v komunite homosexuálov. Pôvodca ochorenia – vírus HIV – bol odhalený o dva roky neskôr. V priebehu nasledujúcich desaťročí sa stal z infekcie HIV celosvetový problém, pretože  sa týmto vírusom nakazilo doteraz približne 65 miliónov ľudí a vyše 25 miliónov už ochoreniu AIDS aj podľahlo.
R
ealita je taká, že ani po 35 rokoch nemáme účinný liek na definitívne porazenie pôvodcu ochorenia, no vo vyspelých krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, už majú pacienti k dispozícii vysokoúčinnú antiretrovírusová terapiu, ktorá im dokáže značne predĺžiť a skvalitniť život napriek infikovaniu vírusom. No prevažná väčšina chorých zo zaostalejších oblastí sveta nemá prístup k efektívnej liečbe,“ hovorí zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý príde študentskú akciu osobne podporiť.


V prípade záujmu o osobný rozhovor s prof. MUDr. Pavlom Jarčuškom, PhD., ho môžete kontaktovať na: 055/615 2218, 0955 689 404 alebo e-mailom pavol.jarcuska@upjs.sk