Slovenské expedície za dinosaurami

Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola vytvorená výskumná skupina evolučnej biodiverzity a laboratórium synchrotrónovej paleobiológie, tzv. PaleoBioImaging LAB. Kto stojí za ich vznikom a čo všetko už dosiahli? Po návrate zo zahraničia v roku 2016 som začal vytvárať podmienky na rozvoj integratívnej… pokračuj

Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priniesol zaujímavé novinky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium. Celouniverzitný deň otvorených dverí zorganizovala univerzita v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja v piatok 5. októbra 2018. Oproti predchádzajúcim rokom priniesol ôsmy ročník DOD UPJŠ v Košiciach zaujímavé novinky. Prvou z nich boli samostatné infostánky univerzitných… pokračuj

Deň otvorených dverí

UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja si vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 6. októbra 2017 v areále UPJŠ v Košiciach na Moyzesovel ulici 9.  

Osvetová akcia v Košiciach

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizujú štvrtok 1. decembra 2016 na študentských internátoch osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS nazvanú World AIDS Day. V čase medzi 13. a 18. hodinou budú na Medickej 4 v Košiciach informovať spolužiakov o tomto závažnom ochorení a rizikách… pokračuj