Otvorená esejistická súťaž

Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž. Víťaz sa stretne s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom.

Je veda riešením všetkých výziev ľudstva? Na túto otázku budú hľadať odpoveď esejisti v súťaži Nadácie ESET. Autor víťaznej eseje získa okrem finančnej odmeny 1 000 eur aj príležitosť osobne stretnúť svetoznámeho fyzika a nositeľa Nobelovej ceny Kipa Thorna, ktorý v októbri navštívi Slovensko pri príležitosti vyhlasovania výsledkov 3. ročníka súťaže ESET Science Award.

Súťaž je otvorená nielen pre nádejné vedecké talenty, ale pre kohokoľvek, kto sa aktívne zaujíma o úlohu a poslanie vedy v čase, keď ľudstvo čelí mnohým závažným výzvam v spoločenských aj exaktných vedách.
Esejistickú súťaž vnímame ako príležitosť podnietiť čo najširší okruh autorov zamyslieť sa nad významom vedy. Návšteva profesora Kipa Thorna na Slovensku je pre našu krajinu, a najmä jej vedeckú komunitu, obrovská česť. Objav gravitačných vĺn, za ktorý mu bola udelená Nobelova cena, je potvrdením platnosti Einsteinovej teórie relativity a otvára nové možnosti pozorovania vzdialeného vesmíru vrátane takých fenoménov, ako sú zrážky superhmotných čiernych dier, hovorí generálny riaditeľ spoločnosti ESET, Richard Marko.

Víťaz sa stretne s hviezdou teoretickej fyziky

Eseje bude hodnotiť porota pozostávajúca z renomovaných vedcov z oblasti prírodných aj spoločensko-humanitných vied, ako aj z ďalších osobností. Zoznam víťazných esejí, ktoré porota vyberie, ako aj eseje samotné budú zverejnené na stránke súťaže. Hlavného víťaza určí predseda poroty, medzinárodne uznávaný teoretický fyzik Kip Thorne.

Autor víťaznej eseje získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur a pozvánku na slávnostný galavečer ocenenia ESET Science Award, kde sa bude môcť stretnúť priamo s Kipom Thornom.

Dvojnásobná šanca na úspech

Okrem hlavného víťaza esejistickej súťaže bude spomedzi všetkých prihlásených esejí, ktoré splnili základné kritériá súťaže, vyžrebovaná aj ďalšia víťazná esej. Jej autor získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur.
Tešíme sa na všetky prihlásené eseje a na prepájanie ideí zo sveta humanitných, technických, prírodných a iných vied. Túto súťaž vnímame ako jeden z krokov smerom k otváraniu sa synergiám a novým náhľadom na budúcnosť vedy, dodáva Richard Marko.

Súťažné eseje musia byť napísané v anglickom jazyku a môžu mať maximálny rozsah 3 600 znakov (vrátane medzier). Príspevky možno prihlasovať cez webovú stránku súťaže do 20. septembra 2021.

Bližšie informácie o súťaži:

Téma esejistickej súťaže: Je veda riešením všetkých výziev ľudstva? Kam by malo ľudstvo investovať svoje zdroje a prečo? Malo by to byť hľadanie odpovedí na zásadné otázky o vesmíre alebo skôr pokus o záchranu našej civilizácie?

Kto sa môže prihlásiť: Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, vo veku od 16 rokov.

Ako sa do súťaže zapojiť: Súťažné príspevky možno prihlasovať vo formáte PDF cez formulár na webovej stránke https://www.esetscienceaward.sk/sk/contest.

Podmienky zapojenia sa do esejistickej súťaže, ako aj bližšie informácie sú dostupné v štatúte súťaže.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných desiatich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk.

O ocenení ESET Science Award

ESET Science Award je ocenením excelentných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov za ich vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. O laureátoch ocenenia rozhoduje uznávaná medzinárodná komisia na základe náročných kritérií, akými sú aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, kreativita, komunikácia, dopad na iné oblasti života, ale aj dodržiavanie princípov vedeckej etiky a ohlas blízkych spolupracovníkov alebo študentov. Ocenenie každoročne udeľuje Nadácia ESET.