Park na moste

Hlavné mesto USA Washington získa stavbu, ktorá sa pravdepodobne stane jeho ďalším zaujímavým a turisticky atraktívnym objektom. bude to park na moste nad riekou Anacostia v juhovýchodnej časti mesta.

Zvýšený, tzv. mostný park, postavia na pôvodných železobetónových pilieroch starého mosta z roku 1960, ktorého konštrukciu hornej stavby už zbúrali. Nová zvýšená nosná konštrukcia mostného parku bude mať tvar predĺženého plochého písmena X. Pretínajúce sa nosné pásy hornej časti stavby poslúžia nielen na prechádzku parkom ľuďom, ktorí tu budú môcť obdivovať panorámu rieky, ale budú niesť celé špeciálne zariadenia mostného parku nad riekou.

Priestory pre verejnosť

V mieste pretínajúcich sa nosných pásov hornej stavby mostný park ponúkne vnútorné i vonkajšie priestory, ktoré budú verejne prístupné po celý rok, bez ohľadu na počasie. Približne 274 metrov dlhý most bude široký od 21 do 55 metrov a výška spodnej hrany jeho hornej nosnej konštrukcie má nad hladinou veľkej vody v strede rieky bezpečnostnú výšku 9,5 metra.

Celkový pohľad na mostný park

Nosná horná stavba bude z normálneho i ľahkého betónu kombinovaného s oceľovou priehradovou konštrukciou. Vnútri oboch nosných pásov bude množstvo rôznych priestorov, napríklad kaviareň, environmentálne vzdelávacie stredisko či amfiteáter. Vo vonkajších priestoroch návštevníci nájdu klasickú záhradu i záhradu určenú na pikniky, rôzne ihriská a trávnaté plochy s výstavným priestorom s umeleckými dielami, najmä so sochami. V mieste križovania sa horného a spodného nosného pásu bude mať svoje miesto veľké námestie.

Nová stavba na starých pilieroch

Tvar mosta – pretiahnuté X vytvorené nosnými pásmi – sa formoval už v začiatkoch návrhu mostnej konštrukcie. Pokračoval myšlienkou nadviazať na pôvodnú stavbu a použiť piliere starého mosta. Odborníci urobili podrobný prieskum ich technického stavu, ktorý sa stal východiskom pre posudzujúci, statický výpočet o ich skutočnej nosnosti.

Konštrukcia mostného parku bude mať tvar predĺženého plochého písmena X a ponúkne vnútorné i vonkajšie priestory prístupné verejnosti po celý rok, bez ohľadu na počasie

Piliere výpočtom vyhoveli, a preto bolo možné namiesto pôvodnej trojpoľovej mostnej konštrukcie navrhnúť konštrukciu dvojpoľovú pevne votknutú do oboch pobrežných mostných opôr. Kontrolné výpočty preukázali, že uvažovaná cesta postupu projektantov je pri koncepte výpočtu správna a zabezpečí maximálnu bezpečnosť nového mosta aj vo verzii mostného parku. Projektanti dospeli k názoru, že pri spojení dvoch rozvetvujúcich sa plôch pomocou oceľových priehradových nosníkov výrazne vzrastie ich celková nosnosť. Priehradové oceľové diagonály pôsobia v časti stavby ako zvislé podpory hornej nosnej konštrukcie. Horizontálne nosníky v priehradách zase spájajú, globálne i lokálne, už spomínané vertikálne podpory.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Ing. Juraj Reska
vizualizácie OMA+OLIN