Päťsto rokov povodní

Foto Pixabay

Medzinárodný tím vedcov skúmal, ako sa v Európe menila frekvencia a intenzita povodní za posledných 500 rokov. Rozsiahly historický prehľad o povodniach v Európe zverejnil časopis Nature. Medzi obdobia najbohatšie na povodne patria roky 1560 – 1580 v západnej a strednej Európe, roky 1760 – 1800 vo väčšine Európy, v západnej a južnej Európe potom roky 1840 – 1870 a v rokoch 1990 – 2016 najväčšmi sužovali povodne západnú a strednú Európu. Vedci to zistili pri analyzovaní viac než stovky dlhých povodňových radov podávajúcich prehľad týchto udalostí na hlavných európskych tokoch. Výskum vychádzal z údajov z rôznych historických prameňov, ako sú kroniky, noviny, denníky či obrazová dokumentácia, ale využíval aj systematické hydrologické pozorovania. Skúmanie histórie povodní pomáha odborníkom zistiť, do akej miery sa v nich premietajú kolísanie klímy a jej zmeny. Preto študovali výskyt týchto javov v priebehu jednotlivých rokov a sledovali aj ich charakter, intenzitu a dosahy. Štúdia ukázala, že roky 1990 až 2016 patrili v Európe medzi povodňovo najbohatšie v kontexte posledných 500 rokov. Od predchádzajúcich období zvýšenej povodňovej aktivity sa však posledné obdobie líšilo rozsahom, sezónnosťou a teplotami vzduchu. Vyše 50 % povodní na prelome tohto tisícročia sa vyskytovalo v lete a bolo to výrazne častejšie ako v predchádzajúcich obdobiach vyššej povodňovej aktivity.

Zo stránky muni.cz spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.