Pavol Olexík

Lekár a meteorológ

Ústredný ústav pre meteorológiu vo Viedni

V týchto dňoch si pripomíname 140 rokov od smrti významného Slováka, lekára a meteorológa MUDr. PhDr. Pavla Olexíka.

Pavol Olexík sa narodil 6. januára 1801 vo valašskej rodine v hornooravskej obci Klin. V roku 1820, po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Trstenej, študoval na univerzite vo Viedni. V roku 1826 získal dva doktoráty – z medicíny (MUDr.) a z filozofie (PhDr.). Od roku 1827 pôsobil ako sekundárny lekár interného oddelenia všeobecnej nemocnice vo Viedni, kde sa špecializoval predovšetkým na výskum infekčných chorôb.
V rokoch 1828 a 1829 pobudol deväť mesiacov v Rusku, zameriavajúc sa na spôsoby liečenia cholery a jej prevencie.
Pavol Olexík zomrel v Brne 10. októbra 1878 ako 77-ročný na tuberkulózu.

Expert na choleru
V roku 1831 sa stal sa vládnym expertom na tlmenie cholerovej nákazy v Rakúsku, Česku a na Morave. Od roku 1832 bol v Brne mestským lekárom a riaditeľom všeobecného nemocničného a ošetrovacieho ústavu. Od roku 1836 vykonával funkciu primára interného oddelenia Zemskej nemocnice sv. Anny v Brne na Pekárskej ulici číslo 100. Za zásluhy v boji s cholerou mu v roku 1867 cisárska rada udelila vyznamenanie.

Zemská nemocnica sv. Anny v Brne v 19. storočí

Popri svojej medicínskej práci Pavol Olexík veľa svojho času venoval výskumom v oblasti biológie, predovšetkým botaniky, a meteorológie. Možno ho považovať za priekopníka botanickej genetiky. Bol dôverným priateľom opáta augustiniánskeho kláštora v Starom Brne Gregora Johanna Mendela (1822 – 1884), ktorý bol známy svojimi pokusmi s krížením rastlín a ktorý určil presné číselné pomery štiepenia znakov pri krížení rozličných jedincov. Pavol Olexík sa venoval aj šľachteniu a pestovaniu nových odrôd. V roku 1850 sa stal riadnym členom Moravskosliezkej hospodárskej spoločnosti a zastával v nej funkciu podpredsedu ovocinársko-vinohradníckej a záhradníckej sekcie. Od roku 1867 vykonával funkciu cisárskeho radcu.
Za priekopnícku prácu v botanike ho odmenili viacerými čestnými diplomami a bronzovými i striebornými medailami.

Psychrometer Richarda Kappellera z roku 1850

Znalec počasia
Mnohí Slováci sa aj v 19. storočí uplatnili za hranicami svojej vlasti ako meteorologickí pozorovatelia alebo meteorológovia. Takým bol aj Pavol Olexík. V rokoch 1844 až 1877 vykonával pravidelné každodenné meteorologické pozorovania. Podľa zachovaných údajov v archíve Hydrometeorologického ústavu v Prahe robil tieto pozorovania od roku 1848. Neďaleko nemocnice, v ktorej pracoval, mal meteorologickú stanicu. Tam robil už od roku 1844 pozorovania. Od roku 1848 vykonával pravidelné meteorologické pozorovania v Nemocnici u sv. Anny v Brne a neskôr aj vo svojom bydlisku na Pekárskej ulici 53. Výsledky pozorovaní uverejňoval takmer denne v brnianskych novinách, a to až do roku 1877. V roku 1853 zriadil meteorologickú stanicu aj v Prahe.
Záznamy týchto pozorovaní, rovnako ako neskorší pozorovatelia, zasielal do Ústredného ústavu pre meteorológiu a zemský magnetizmus vo Viedni. V tejto činnosti
sledoval predovšetkým vzťah vplyvu počasia na úrodu. Okrem teplôt a zrážok denne meral aj tlak a vlhkosť vzduchu. V čase jeho neprítomnosti to vykonával opát Gregor Johann Mendel. Od roku 1851 tieto údaje Pavol Olexík posielal nielen Ústrednému ústavu pre meteorológiu do Viedne, ale aj do Hydrometeorologického ústavu v Prahe. V súčasnosti sú jeho výkazy uložené v archíve brnianskej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Pavol Olexík na meranie relatívnej vlhkosti na základe rozdielov teploty dvoch teplomerov používal psychrometer, t. j. vlhkomer Richarda Kappellera a na meranie tlaku vzduchu Fortinov tlakomer. Tieto prístroje po jeho smrti používal aj Mendel.
V roku 1868 poverili Gregora Johanna Mendela spolu s Pavlom Olexíkom funkciou komisárov Moravskosliezskej spoločnosti pre zveľaďovanie orby. Po smrti Pavla Olexíka vykonával tieto pozorovania Mendel, ktorému daroval aj svoj tlakomer.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Foto archív autora

 

Komentáre