Keď nobelista povie vaše meno…

Medzinárodná komisia ESET Science Award na čele s nobelistom Kipom Thornom vybrala tohtoročných laureátov ocenenia. Výnimočným vedcom slovenskej vedy sa stal Fedor Šimkovic. Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich nových laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom na základe… pokračuj

Štefan Jedlík

V centre Bratislavy sa nachádza Jedlíková ulica. Keby sme sa tam opýtali náhodných chodcov, pravdepodobne by máloktorý vedel, kto bol Štefan Jedlík, hoci tento výnimočný človek, pedagóg a vynálezca pôsobil aj v Bratislave. Narodil sa v obci Zemné pri Nových Zámkoch 11. januára 1800 v… pokračuj

František Weiss

Narodil sa v Trnave 16. marca 1717. Študoval na jezuitskom gymnáziu, potom na univerzite v Trnave a vstúpil do jezuitskej rehole. Pôsobil ako profesor na jezuitských gymnáziách v Skalici, Gyôri a Košiciach. V roku 1752 začal prednášať matematiku na Trnavskej univerzite. O štyri roky neskôr… pokračuj

Jur Hronec

Matematik svetového mena Na začiatku decembra si pripomíname 60. výročie smrti významného slovenského matematika Jura Hronca. Zaslúžil sa o budovanie slovenského stredného a vysokého školstva a stál pri zrode piatich vysokých škôl, ktoré aj riadil, či už ako dekan alebo rektor. Jur Hronec sa narodil… pokračuj

Karol Matej Ambróz

Priekopník elektrifikácie na Slovensku V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie smrti priekopníka a realizátora elektrifikácie Slovenska a propagátora moderného vedecko-technického pokroku Karola Mateja Ambróza. Doc. Ing. Karol Matej Ambróz sa narodil 6. januára 1877 v Sučanoch neďaleko Martina v rodine železničiara. Detstvo a mladosť… pokračuj

Milan Michal Harminc

Nestor slovenskej architektúry Začiatkom októbra si pripomíname 150 rokov od narodenia vynikajúceho slovenského architekta a staviteľa Milana Michala Harminca. Milan Michal Harminc sa narodil 7. októbra 1869 v rodine slovenského murára vo Vojvodine v obci Kulpin. Základnú školu navštevoval vo svojom rodisku. Potom študoval v… pokračuj

Kornel Chyzer

Lekár skúmajúci prírodu V tomto roku si pripomíname 110. výročie smrti významného zemplínskeho lekára a prírodovedca Kornela Chyzera. Kornel Chyzer sa narodil 4. januára 1836 v Bardejove. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v rodisku, dokončil ich v Košiciach a napokon v Temešvári, kde aj maturoval. Nasledovalo štúdium… pokračuj

Matej Bel

Veľká ozdoba Uhorska K najvýznamnejším osobnostiam vedeckého života v niekdajšom Uhorsku nepochybne prináležal Matej Bel, a to nielen v čase jeho života, ale po celé 18. storočie. Matej Bel patril k priekopníkom modernej vedy u nás. Jeho povesť ako vedca prerástla hranice jeho vlasti. Bol členom Kráľovskej… pokračuj

Alojz Ján Chura

Priekopník pediatrie na Slovensku V týchto dňoch si pripomíname dve výročia významného pediatra univerzitného profesora MUDr. Alojza Jána Churu. Alojz Ján Chura sa narodil 11. júna 1899 v Hliníku nad Váhom. Po absolvovaní piaristického gymnázia v Nitre študoval medicínu v rokoch 1917 až 1919 v… pokračuj

Ján Severini

Posledný slovenský polyhistor  V druhej polovici 18. storočia zaznamenali prírodné vedy kvalitatívne zmeny. Pri štúdiu prírody sa postupne skvalitnila práca. Určitý podiel na tom mal aj Ján Severini, ktorý zomrel pred 230 rokmi. Ján Severini sa narodil 23. júna 1716 v Dolnej Strehovej, kde bol… pokračuj