Pitie vody nám prospieva

3-6 Voda pitieUž sme kedysi v našom časopise spomínali, že občas sa vedci dopracujú k takým výsledkom, aké nám – aspoň sčasti – poskytuje aj takpovediac sedliacky rozum. K takýmto výsledkom možno radiť aj výsledky štúdie o stravovacích návykoch vyše 18 300 dospelých Američanov, ktorú v časopise Journal of Human Nutrition and Dietetics (Časopis o výžive ľudí a dietetike) uverejnil profesor Ruopeng An z americkej University of Illinois. Prof. An zistil, že väčšina z respondentov, ktorí zvýšili svoj príjem čistej vody len o jedno percento (!), znížila aj svoj energetický príjem, ako aj spotrebu nasýtených tukov, cukru, sodíka a cholesterolu. Konkrétne údaje udávajú, že tí, ktorí vypili denne navyše jeden až tri poháre vody, znížili príjem energie o 285 až 850 J a príjem sodíka o 78 až 235 mg. Príjem cukru sa znížil o 5 až 18 g a cholesterolu o 7 až 21 mg. To malo priaznivý vplyv na zdravotný stav skúmaných osôb a na znižovanie ich hmotnosti. Spomenuté efekty pitia čistej vody sa prejavili na členoch testovacej skupiny nezávisle od ich etnicity, vzdelania, úrovne zárobku a hmotnosti. To podľa prof. Ana naznačuje, že kampane, propagujúce pitie čistej vody namiesto energeticky bohatých nápojov, môžu byť formulované všeobecne. A väčšina ľudí si akosi prirodzene uvedomuje, že pitie čistej vody je zdravé.

RM

Foto ampyang /Fotolia