Plný vianočný stôl

Hosťom vedeckej cukrárne v utorok 10. 12. 2019 o 9.00 h v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v Bratislave bude Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV. Pripravila si prednášku o obezite a zdravej strave.

Na prednáške sa bude hovoriť o tom, čo nám hrozí, ak sa vianočné prejedanie skombinuje s alkoholom, ale aj o tom, čo všetko ovplyvňuje naše zdravie a čo to znamená zdravo jesť, piť a mať dostatok pohybu. Akú rolu pre naše zdravie, mozog či vznik obezity zohráva črevná mikroflóra? Prečo je obezita rizikový faktor mnohých ochorení?

MUDr. Adela Penesová, PhD., je lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV. Je riešiteľkou medzinárodných a národných projektov so zameraním na výskum obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. Viac ako dva roky pracovala v National Institute of Health vo Phoenixe, v USA, v sekcii pre výskum obezity a diabetu. Je zakladajúcou členkou a prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP). Je tiež odbornou garantkou nutričného softvéru PLANEAT (www.planeat.sk). Na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave učí patologickú fyziológiu.

Komentáre