Podmorské dátové centrum

Kam s nimi? Takúto otázku si kladú správcovia dátových centier či úložísk, ktorí priebežne riešia problém ukladania neuveriteľne pribúdajúcich údajov všetkého druhu.

V súčasnosti používané pozemné dátové centrá sú tvorené sústavou prepojených serverov, ktoré musia byť dostatočne chladené. Tieto centrá sa však vyznačujú istou – aj keď malou – poruchovosťou. Tú spôsobujú napríklad vlhkosť, kolísajúca teplota, tzv. kyslíková korózia, ale aj náhodné nárazy ľudí pracujúcich v týchto centrách. Centrá majú navyše vysokú spotrebu elektrickej energie vynakladanej na chladenie serverov. Odborníci sa preto usilujú vyvinúť dátové centrá, ktoré by eliminovali príčiny porúch a znížili energetickú spotrebu. S inovatívnou a vskutku originálnou myšlienkou prišla pred niekoľkými rokmi spoločnosť Microsoft. Tá je presvedčená, že budúcnosť ukladania obrovských súborov dát je – znie to možno neuveriteľne – v mori, konkrétne na jeho dne. Spoločnosť vyvinula bezobslužné dátové centrum, ktoré je umiestnené v utesnenom kontajneri a spustí sa na dno v neveľmi hlbokej časti mora. Na chladenie serverov sa používajú chladiče, cez ktoré prúdi morská voda. Firma Microsoft je presvedčená, že podmorské – či vhodnejšie podhladinové – úložiská predstavujú environmentálne prijateľné riešenie uskladnenia obrovského množstva údajov. Prvá časť tohto projektu, nazvaného Natick, sa začala v roku 2015, keď bol na dno mora uložený vodotesný kontajner s rozmermi približne 3 m × 2 m. Kontajner bol ponorený 105 dní a po jeho vytiahnutí sa potvrdila funkčnosť novej koncepcie. Začiatkom roka 2018 bol preto na dno mora do hĺbky 36 metrov spustený experimentálny kontajner dlhý 12 metrov, v ktorom je 12 regálov s celkovo 864 servermi. Kontajner pred spustením do mora naplnili suchým dusíkom, čím sa zabránilo spomínanej kyslíkovej korózii. Servery sa chladia radiátormi, ktoré sú umiestnené za regálmi a preteká nimi chladná morská voda. V polovici tohto septembra, teda po viac než dvoch rokoch, bol kontajner z mora vytiahnutý a overil sa stav a funkčnosť serverov. Ukázalo sa, že miera zlyhania serverov bola osemnásobne nižšia než pri porovnateľných pozemných serveroch. Konečným cieľom spoločnosti Microsoft je vývoj autonómnych podhladinových centier s lokálnym napájaním z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by mohli bez dozoru fungovať niekoľko rokov.

RM, foto Microsoft

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre