Podujatia SAV počas Týždňa vedy a techniky

Aké veľké je nekonečno? Čo všetko vieme o pásomniciach? Prečo v noci nie je tma? Krátke otázky podnecujú zvedavosť. Veda a výskum riešia tisíce otázok v zložitejších súvislostiach. Ako a prečo a najmä s akými výsledkami – top sú vďačné témy aj pre tradičný Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Slovenská akadémia vied bude aj tento rok od 6. do 12. novembra jeho aktívnou súčasťou.

SAV sa aj v tomto roku zapojí do Týždňa vedy a techniky množstvom prednášok, kvízov, workshopov a seminárov po celom Slovensku. Rovnako pripravuje 30 ústavov a 3 špecializované pracoviská akadémie – Dni otvorených dverí SAV. Organizátorom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Dni otvorených dverí SAV budú v týchto ústavoch:

Pondelok 6. 11.:

Matematický ústav SAV, Košice

Utorok 7. 11.:

Neurobiologický ústav SAV, Košice
Ústav experimentálnej fyziky
Elektrotechnický ústav
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV – Botanický ústav
Chemický ústav
Ústav anorganickej chémie
Ústav molekulárnej biológie
Ústav etnológie
Ústav slovenskej literatúry
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
* Ústredný archív SAV
* Výpočtové stredisko 7. až 9. 11.

Streda 8. 11.:

Ústav hydrológie
Fyzikálny ústav
Ústav stavebníctva a architektúry
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV – Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
Biomedicínske centrum SAV

Štvrtok 9. 11.:

Matematický ústav SAV, Bratislava
Ústav vied o Zemi, Banská Bystrica
Ústav polymérov
Parazitologický ústav SAV
Centrum biovied – Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Ústav geotechniky
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Už mimo oficiálneho TVT sa otvoria dvere pre verejnosť aj v bratislavskom Ústave vied o Zemi (pracovisko geologického odboru) v pondelok 13. novembra. Okrem toho je v Ústave vied o Zemi pripravený na 8. novembra Deň seizmológa – exkurzia do seizmologického laboratória. Matematický ústav v Bratislave si pripravil zaujímavé prednášky, ktoré napríklad vysvetlia pôvod a zmysel Pytagorovej vety či aké veľké je nekonečno (7. 11.), vedci ústavu sa vyberú aj do Ružomberka, kde sa uskutoční seminár  o pravdepodobnosti.

Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach zoberie návštevníkov ústavu do vesmíru a do miest „kde ešte nikdy nik nebol“. Elektrotechnický ústav umožní dotknúť sa atómu… Ako vzniká liek sa laici dozvedia v ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie. V Biomedicínskom centre SAV sú pripravené aj viaceré prednášky – jedna z nich láka víziou ako sa možno stať Saganom.

O konšpiračných teóriách včera a dnes sa čo-to dozviete na prednáške ústavu etnológie. Pripravené sú prednášky aj v ústave experimentálnej psychológie, ekonomickom ústave či tvorivé semináre v ústave slovenskej literatúry. Bohatý program pripravilo aj Arborétum v Mlyňanoch, ktoré bude pre verejnosť prístupné počas celého týždňa. Podujatí SAV je viac, ich podrobný prehľad prináša tabuľka v prílohe

Príloha: TVT SAV 2017