Pokles diverzity rastlín

Foto Pixabay

V lesoch Európy miznú vzácnejšie druhy rastlín na úkor tých hojnejšie rozšírených. Tento vývoj môže súvisieť so zvýšenou depozíciou dusíka. Zistil to medzinárodný tím vedcov združený okolo iniciatívy forestREplot. Vedci analyzovali rozsiahlu databázu až 50 rokov starých opakovaných záznamov zalesnených plôch zo 68 lokalít po celej Európe. Následne skúmali, ako sa v posledných desaťročiach zmenilo zastúpenie celkove 1 162 rastlinných druhov. Zistili, že rastlinné druhy európskych lesov s menším územím výskytu majú tendenciu ubúdať. Tieto druhy sú často prispôsobené relatívne malému množstvu živín v pôde. Výsledky výskumu poukázali na súvislosť medzi emisiami dusíka produkovanými najmä spaľovaním fosílnych palív a zvýšeným rizikom vymiznutia týchto druhov. Naopak, rastlinné druhy, ktoré dávajú prednosť pôde bohatej na živiny a zároveň sú rozšírené na veľkom území, dlhodobo pribudli. Kým teda konkurenčne slabé a vzácne druhy z lesov miznú, väčšmi pribúda všeobecných druhov, ktoré nájdeme po celej Európe. To je znepokojujúce aj preto, lebo mnoho skúmaných lokalít sa nachádza v chránených územiach, takže celkový pohľad skôr vylepšujú. Situácia v hospodárskych lesoch môže byť podľa vedcov ešte horšia, pretože tam by pokles výskytu vzácnych druhov mohol byť ešte väčší. Teraz musíme zistiť, či procesy, ktoré pozorujeme v lesoch, sú podobné aj v iných biómoch, uviedol Ingmar Staude z Nemeckého centra pre integrovaný výskum biodiverzity a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.

Zo stránky Science Daily spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.