Používanie prídavných mien susedský a susedný

Foto Pixabay

Podnetom na náš príspevok bola veta zachytená v éteri Deje sa to aj v našich susedských krajinách. Pozastavili sme sa v nej nad slovným spojením v susedských krajinách. Rozhodli sme sa posvietiť si na jeho používanie v jazykovej praxi, a tak sme nazreli do textového korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Ukázalo sa, že spojenie susedské krajiny nie je v našej publicistike, ale ani v prekladoch textov Európskeho parlamentu nijako ojedinelé. Dokladajú to takéto vety: Česká republika nemá takéto vzťahy so žiadnou inou susedskou krajinou. – Medzi susedskými krajinami sa okamžite rozpútala ostrá diplomatická prestrelka. – Neustály politický boj na oboch stranách nenasvedčuje tomu, že sa vzťahy medzi susedskými krajinami zlepšia. – Sama dôležitosť Ruska ako susedskej krajiny Európskej únie sa po poslednom rozšírení únie ešte zvýšila.

Prídavné meno susedský je odvodené od slova sused, ktorým sa označuje jednak človek, ktorý býva vedľa alebo blízko bydliska niekoho iného, napr. sused v dome, sused z vedľajšieho vchodu (domu, bytovky, dvora, bytu, izby), sused z našej ulice, sused na druhom poschodí, starý/nový sused, bývalý sused, slušný sused, hlučný sused (mohli by sme spomenúť množstvo ďalších prívlastkov, ktorými sa dajú charakterizovať ľudia žijúci v našej blízkosti). Susedom nazývame aj človeka bývajúceho v priľahlej obci, krajine, štáte. V tomto zmysle môžeme o Čechoch, Rakúšanoch, Poliakoch, Maďaroch aj Ukrajincoch povedať, že sú naši susedia. Prídavné meno susedský správne používame napríklad v spojeniach susedské spolužitie, susedská pomoc, susedská návšteva, susedské vzťahy, susedský spor, susedský konflikt, susedské hádky. Aj vzájomnú politiku medzi krajinami, ktoré sú susedmi, môžeme nazvať susedská politika.

Od slova sused je odvodené aj sloveso susediť, teda byť, nachádzať sa v blízkosti niekoho, niečoho; byť v susedstve a od neho zasa prídavné meno (pôvodne príčastie) susediaci, ktoré sa najčastejšie vyskytuje v spojeniach susediaca krajina, susediaci štát, susediaci pozemok, susediaci región, susediaca oblasť, susediaca obec, susediaci dom, susediaca budova, susediaca nehnuteľnosť, susediaci objekt, susediaca parcela, susediaci okres, susediaci národ a v mnohých iných. V rovnakom význame nachádzajúci sa v susedstve niečoho a v rovnakých spojeniach sa používa prídavné meno susedný, porov. Kapitál usadený v niektorej výhodnej oblasti rýchlo expanduje aj do susedných krajín. – V Južnej Amerike je nádherný oblúkový most na rieke Paraná, ktorý spája dva susedné štáty, Brazíliu a Uruguaj. – Hranica oddeľujúca Turiec od susedných regiónov vedie po hrebeňoch okolitých horstiev. – V Mikušovciach sme mali iba dvojtriednu školu a naše deti museli preto chodiť do školy do susednej obce. – Na západnej strane budova prilieha štítovým múrom k susednému objektu. – Od XX. dynastie moc Egypta slabla a krajina sa stávala častým cieľom nájazdov susedných národov.

Prídavné mená susedný susediaci sú teda synonymné a vzájomne zameniteľné, čomu zodpovedá výklad adjektíva susedný Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003; pozri na stránke slovnik.juls.savba.sk). Keďže slovotvorne súvisia so slovom sused, resp. susediť, niekedy sa zamieňajú s prídavným menom susedský, ktoré je síce takisto odvodené od slova sused, ale má iný význam aj inú lexikálnu spájateľnosť. Vo vete uvedenej na začiatku a rovnako vo vetách nájdených v textovom korpuse sa malo použiť prídavné meno susedný: Deje sa to aj v našich susedných krajinách. Česká republika nemá takéto vzťahy so žiadnou inou susednou krajinou. – Medzi susednými krajinami sa okamžite rozpútala ostrá diplomatická prestrelka. – Neustály politický boj na oboch stranách nenasvedčuje tomu, že sa vzťahy medzi susednými krajinami zlepšia. – Sama dôležitosť Ruska ako susednej krajiny Európskej únie sa po poslednom rozšírení únie ešte zvýšila.

Silvia Duchková 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.