Pozemná verzia dronu

Podľa známeho úslovia je pes najlepším priateľom človeka. V tomto prípade však ide o symbolického priateľa, ktorým je robotický pes, nazvaný quadruped.

Foto U. S. Air Force/Airman 1st Class Anabel Del Valle

Zložený výraz quadruped možno ľahko dešifrovať s troškou vedomostí latinčiny – quadru znamená štyri, ped je noha, čiže quadruped je vlastne štvornožec. Ide o umelo vyrobeného štvornožca, ktorý svojou konštrukciou či stavbou tela zámerne pripomína psa. Populárne by bolo možné tento špičkový technický výtvor nazvať robotický pes (robot dog). Technické označenie tohto psa (jeho rasa zatiaľ nebola špecifikovaná) je Q-UGV, čo je skratka výrazu quadrupedal unmanned ground vehicle, čiže štvornohé bezposádkové pozemné vozidlo. Dalo by sa povedať, že ide o pozemnú verziu lietajúceho dronu.
Robotický pes je výrobkom americkej firmy Ghost Robotics a jeho prvé sériové exempláre boli nedávno dodané na Tyndallovu leteckú základňu na Floride. Základňa zaberá plochu 37,6 štvorcového kilometra a je jednou z najväčších amerických leteckých základní. Keby mala základňa štvorcový tvar, jej obvod by bol vyše 24 kilometrov a tento obvod treba zvonku dôkladne strážiť – a túto úlohu budú plniť robotické psy. Tie môžu pracovať pri teplotách od -40 do 55 °C a sú vybavené 14 rôznymi senzormi a kamerami, ktoré sledujú okolie v rozsahu 360°.
Pes Q-UGV sa dokonca môže prikrčiť, čím sa zníži jeho ťažisko a zníži nebezpečie prevrhnutia v naklonenom teréne. Narovnaním nôh sa zasa zlepší chôdza po nerovnom teréne. Každá zo štyroch nôh má tri kĺby s elektromotormi, čo psovi zaručuje vysokú pohyblivosť. Robotický pes môže pracovať aj vo vode s výškou hladiny do 1,5 metra. Pomocou okuliarov na virtuálnu realitu môže obsluha sledovať, čo robotický pes práve vidí. Veľkou výhodou robotického psa je jeho malá spotreba energie, takže s plne nabitou batériou môže prejsť približne desať kilometrov. Predpokladá sa, že robotické psy nájdu uplatnenie aj v civilnom sektore, napríklad pri prehľadávaní trosiek budov po prírodných katastrofách.

RM

Komentáre