Praveká rakovina

Obraz vonkajšieho tvaru kosti nohy ukazuje rozsah expanzie primárnej rakoviny kostí mimo povrchu kosti.
Obraz vonkajšieho tvaru kosti nohy ukazuje rozsah expanzie primárnej rakoviny kostí mimo povrchu kosti.

Medzinárodný tím výskumníkov vedený vedcami z Witwatersrandskej univerzity a Juhoafrického centra pre paleovedy objavil doteraz najstaršiu fosíliu ľudského rakovinového nádoru. Nádor sa zachoval na kosti nohy, starej približne 1,7 milióna rokov, z náleziska Swartkrans v Južnej Afrike. Spomínaný nález posunul dejiny tejto zákernej choroby z nedávnej minulosti do hlbokej prehistórie. Presný druh, ktorému kosť patrí, nie je známy, vedci sú si však istí, že ide o hominida – dvojnohého príbuzného človeka. Doteraz najstarší známy nádor hominida objavili na rebre 120 000 rokov starého neandertálca. Edward Odes z Witwatersrandskej univerzity uviedol, že súčasná medicína zvykne mylne za nádory ľudí viniť moderný životný štýl a prostredie. Jeho štúdia pritom jasne ukázala, že táto choroba sa vyskytovala už u našich dávnych príbuzných – milióny rokov pred vznikom modernej priemyselnej spoločnosti.

JK

Foto Patrick Randolph-Quinney (UCLAN)