Prečo nie je dozadu ako dozadu

Foto Pixabay

Pár týždňov dozadu sa v Bratislave odštartovala výstavba jedného z najdrahších projektov na Slovensku. Niečo sa vám na tejto vete nepozdáva? Máte pravdu.

V citovanej vete sa nevhodne použila v časovom význame príslovka dozadu. Nevhodne preto, že príslovkou dozadu sa v slovenčine vyjadruje miestny význam. Tak sa charakterizuje vo všetkých výkladových slovníkoch vrátane najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006), v ktorom sa vykladá takto: smerom do zadnej časti, smerom za seba; na miesto vzadu, napríklad ísť, ustúpiť, obrátiť sa dozadu; urobiť krok dozadu; vlasy sčesané dozadu. Uvedený výklad potvrdzuje aj Stručný etymologický slovník slovenčiny (Králik, 2015), kde sa píše, že základ zad príslovky dozadu pochádza z praslovanského slova *zad s významom čo je za niečím, zadná časť. Príslovka dozadu teda nie je príslovkou času, ale miesta. Napriek tomu, keď sa započúvame alebo začítame do súčasných jazykových prejavov, nemôžeme si nevšimnúť, že sú doslova zaplavené príslovkou dozadu použitou v časovom význame. Ide o texty z rozmanitých komunikačných oblastí od publicistiky cez beletriu až po súkromnú komunikáciu. Naše konštatovanie by sa dalo ilustrovať početnými príkladmi, z množstva sme vybrali niekoľko:

Kým dva roky dozadu chcel komplex ponúknuť vyše 300 bytov, dnes s nimi nepočíta. – Niektorí mohli byť nakazení roky dozadu. – Musel zaplatiť členské za všetky roky dozadu. – Keď sa obzriem na náš život pol roka dozadu, všetko bolo iné. – Začnú študovať moje honoráre päť rokov dozadu a vyjde im nejaká úžasná cifra. – Otec povedal, že nám skontroluje žiacke knižky a preskúša nás učivo mesiac dozadu. – Niekoľko mesiacov dozadu sme mysleli, že to bude z organizačnej stránky fiasko. – Niektoré dohody boli pripravené už mesiace dozadu. – Svadbu sme mali tri týždne dozadu. – Tá prehra dva dni dozadu nás veľmi sklamala. – Požitie kokaínu sa na základe testov dá zistiť maximálne päť dní dozadu.

Všetky výpovede informujú o deji, ktorý sa uskutočnil pred istým časovým úsekom – rokmi, mesiacmi, týždňami, dňami, pričom tento minulý dej sa vyjadruje pomocou príslovky dozadu. Už vieme, že príslovka dozadu má v slovenčine miestny význam. Čím ju môžeme nahradiť? Máme niekoľko možností: predložkami pred, spred, príslovkou času predtým, prídavnými menami predchádzajúci, posledný či príslovkami spätne, späť:

Kým pred dvoma rokmi chcel komplex ponúknuť vyše 300 bytov, dnes s nimi nepočíta. – Niektorí mohli byť nakazení pred rokmi/roky predtým/v predchádzajúcich rokoch. – Musel zaplatiť členské za všetky predchádzajúce roky. – Keď sa obzriem na náš život pred pol rokom/spred pol roka, všetko bolo iné. – Začnú študovať moje honoráre za predchádzajúcich/posledných päť rokov a vyjde im úžasná cifra. – Otec povedal, že nám skontroluje žiacke knižky a preskúša nás učivo za predchádzajúci/posledný mesiac.//Otec povedal, že nám skontroluje žiacke knižky a preskúša nás mesačné učivo. – Pred niekoľkými mesiacmi sme mysleli, že to bude z organizačnej stránky fiasko. – Niektoré dohody boli pripravené už pred mesiacmi/mesiace predtým. – Svadbu sme mali pred tromi týždňami. – Tá prehra pred dvoma dňami/spred dvoch dní nás veľmi sklamala. – Požitie kokaínu sa na základe testov dá zistiť maximálne päť dní spätne.

V niektorých formuláciách stačí príslovku dozadu jednoducho vypustiť: Zdalo sa jej, že sa vrátila o jedenásť rokov dozadu. – Zdalo sa jej, že sa vrátila o jedenásť rokov. – Projekty by sa mali posudzovať spätne aj niekoľko rokov dozadu. – Projekty by sa mali posudzovať aj niekoľko rokov spätne. – Celú tú majstrovskú atmosféru intenzívne prežívam už asi dva týždne dozadu. – Celú tú majstrovskú atmosféru intenzívne prežívam už asi dva týždne. – Odrátala som deväť mesiacov dozadu, vyšiel mi október. – Odrátala som deväť mesiacov, vyšiel mi október.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre