Pripravme sa na príchod úplne nových materiálov. Superatómy dláždia cestu elektronike s vlastnosťami „šitými na mieru“

Superatómy sú zhluky atómov, ktoré majú schopnosť napodobňovať vlastnosti iných prvkov. Teraz sa vedcom prvýkrát podarilo spojiť superatómy do molekúl. Tie by sa mohli stať základom pokročilých magnetických materiálov a elektroniky.

superatomsChemici začali vytvárať superatómy, keď zistili, že určité usporiadanie atómov sa môže správať ako jediný atóm iného prvku. Superatómy združia svoje elektróny v obale okolo centrálneho jadra, a keďže elektrónové obaly určujú chemické vlastnosti atómu, aj superatómy získajú chemické vlastnosti od svojich elektrónov.

„Bežné atómy prvkov majú určité vlastnosti,“ hovorí Shiv Khanna z Virginia Commonwealth University v Richmonde, jeden z priekopníkov výskumu superatómov. „Ale pretože superatómy sa skladajú z mnohých častíc, možno niektoré súčasti vymeniť, čím sa získajú nové vlastnosti.“ V prírode sa vraj také niečo nevyskytuje.

Teraz tím vedený Xavierom Royom z Columbia University v New Yorku posunul koncepciu ešte o krok ďalej tým, že zostavil dvojice alebo trojice superatómov, teda akýsi jednoduchý druh molekuly.

Jadro svojho superatómu vytvorili zo šiestich atómov kobaltu a ôsmich atómov selénu, potom k nim pridali „prívesky“ (ligandy) z rôznych iných atómov. Ligandy boli zvolené tak, aby do seba zapadali a napodobňovali chemickú väzbu.

„Naším cieľom je vytvoriť veci, kde celok je viac než len súčet jednotlivých častí,“ hovorí Roy. „Máme záujem o nové typy magnetického a vodivého materiálu. Riadením spájania superatómov možno teraz prispôsobovať vlastnosti týchto materiálov.“

Tím chce vytvárať veľké zhluky superatómov s vlastnosťami „šitými na mieru“, ktoré by poskytli základ pre nové druhy elektroniky a senzorov.

Zdroj: PC Revue

Foto pixabay