Projekt RoboCoop

Viac ako 20 rokov sa pedagógovia po celom svete usilujú podporovať vyučovanie s dôrazom na vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku (STEM – Science, Technology, Engeneering, Mathematics), aby vychovali ďalšiu generáciu odborníkov v oblasti umelej inteligencie a robotiky.

Automatizácia poháňaná úsilím firiem o vyššiu produktivitu, a tým aj vyššie zisky prináša aj negatíva, ku ktorým patrí napríklad menej pracovných príležitostí. Ohrozované sú najmä pracovné miesta s nižšími nárokmi na vzdelanie a na tvorivé schopnosti zamestnancov. Pracovný trh na tieto zmeny treba pripraviť a jednou z ciest, ako to urobiť, je aj podpora výučby STEM u detí.
Termíny ako umelá inteligencia, kognitívne výpočty, singularita, 3D tlač potravín alebo internet vecí sa na nás valia z každej strany. Len málokto si uvedomuje, čo to skutočne spoločnosti prinesie. Futurista Gerd Leonhard vo svojej knihe Technológia vs humanita (2016) varuje pred radikálnym konfliktom s technológiou, ktorý ľudstvu hrozí, pokiaľ sa na naň nepripraví. Iba krajiny, ktoré budú mať dostatok vzdelaných ľudí, môžu z tohto konfliktu vyjsť víťazne.
Cieľom projektu RoboCoop je nadchnúť deti pre štúdium STEM a pripraviť ich tak na zmeny, ktoré klopú na dvere. Je to nevyhnutný predpoklad na to, aby technológie slúžili ľuďom a nie naopak.
Projekt RoboCoop – Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou sa začal v auguste 2018 a bude trvať do konca júla 2022. V rámci projektu sa 640 detí základných a stredných škôl hravou formou naučí základy programovania robotov. Deti pracujú v dvojiciach a každé má pred sebou buď malého robota, alebo notebook. Workshop v trvaní sedem hodín je rozdelený do dvoch dní. Deti si v prvej časti osvoja teoretické základy programovania a v druhej riešia jednoduché zadania. Metodicky je workshop zameraný na kritické myslenie, schopnosť riešiť úlohy v tíme a kreativitu.

Text a foto Peter Wachter
Projekt RoboCoop je financovaný z operačného programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.