Protézy ovládané mozgom

Výskumníci z MIT vyvíjajú nový chirurgický postup, ktorý by umožnil osobám s amputovanými končatinami získať zmyslovú spätnú väzbu z ich protetických končatín a zlepšiť schopnosť kontrolovať ich.

Nový chirurgický zákrok vyvinutý vedcami z MIT (Massachusetts Institute of Technology) priblížil deň, keď protézy dosiahnu úroveň organických končatín. Prostredníctvom koordinovania protézy, existujúcich nervov a transplantovaných svalov pacient cíti, kde sa jeho končatiny nachádzajú, ako aj silu, ktorú musí pri ich činnosti vyvíjať. Nová umelá končatina dokáže vysielať signály, ktoré nervovému systému vysielali pôvodné organické svaly a šľachy. Tieto signály poskytujú mozgu rovnako užitočné informácie ako signály z pôvodnej končatiny. Tím Shiryae Srinivasanovej, ktorá štúdiu viedla, sa rozhodol fungovanie organických svalov napodobniť. U mnohých pacientov zostávajú nervy, ktoré zvykli vysielať signály do pôvodnej končatiny, neporušené. Vedci tieto nervy prepojili na transplantované páry svalov (pochádzajúce z inej časti tela), ktoré umiestnili na koniec organickej časti končatiny. Vyvinuli tiež komponenty kontrolného systému určeného na transformovanie nervových signálov do inštrukcií, na základe ktorých sa protéza hýbe. Keď do regenerovaných svalov mozog vyšle nervové impulzy, tieto signály zachytí aj mikroprocesor ovládajúci pohyb umelej končatiny. Vedci z MIT očakávajú, že mozog sa veľmi rýchlo naučí, ako končatinu správne a citlivo ovládať.

JK
foto MIT/Jose-Luis Olivares

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.