Rastliny a globálne otepľovanie

Rastliny si zrejme lepšie zvyknú na globálny rast teplôt, než sa doteraz predpokladalo. Profesor Peter Reich z Minnesotskej univerzity uvádza, že sa zveličuje rozsah, ktorým dýchanie rastlín prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Snímače teploty spojené s ohrievacími telesami držia teplotu na kontrolnej parcele trvale o 3,4 °C vyššiu, než je teplota okolia.
Snímače teploty spojené s ohrievacími telesami držia teplotu na kontrolnej parcele trvale o 3,4 °C vyššiu, než je teplota okolia.

Rastliny absorbujú oxid uhličitý prostredníctvom fotosyntézy a uvoľňujú ho, keď spaľujú cukor pri výrobe energie. Každý nárast teploty o 10 °C zdvojnásobí rýchlosť metabolizmu rastlín. Toto viedlo k obavám, že globálne otepľovanie spôsobí, že rastliny, ktoré v súčasnosti absorbujú viac oxidu uhličitého, než koľko ho vylúčia, sa zmenia na zdroj oxidu uhličitého, pretože ho začnú vo väčšej miere vylučovať neskôr. Reich je presvedčený, že spomínaná súvislosť je ešte otvorenou otázkou. Dodal, že zatiaľ nie je zhoda v tom, čo sa stane o 40 až 50 rokov. Popri názore, že zalesnené plochy budú naďalej absorbovať viac oxidu uhličitého, než koľko ho vylúčia, sa predpokladá aj opak. Pri zvyšovaní teplôt pracujú enzýmy metabolizmu rýchlejšie, takže získanie rovnakého množstva energie si vyžaduje menej enzýmov. To vedie k zníženiu produkcie oxidu uhličitého. Práve kvalita aklimatizácie určí, či sa rastliny niekedy stanú aj zdrojom oxidu uhličitého, alebo či ho budú aj naďalej absorbovať.

JK

Foto Artur Stefanski, pixabay

Komentáre