Remeslá predkov

Regionálne a miestne múzeá to v histórii často nemali ľahké. Múzeum v Bardejove bolo založené už na začiatku 20. storočia ako Múzeum Šarišskej župy. Jeho zbierky sa však od prvotného impulzu takmer pol storočia nerozvíjali a niekoľkokrát im dokonca hrozil zánik, keď ich počas prvej svetovej vojny chceli odviezť do Budapešti a na konci druhej svetovej vojny zasa do Nemecka.

Foto Marcel Tribus, ŠMB

Vďaka obetavosti pracovníkov múzea napokon všetky exponáty zostali na našom území a Šarišské múzeum v Bardejove sa v povojnových časoch mohlo začať významne rozvíjať. Jeho zbierky sa postupne rozšírili z počiatočných 3 000 až na súčasných 700 000 zbierkových predmetov.

Ako na straty

Okrem budovy historickej radnice v Bardejove získalo múzeum ďalšie objekty v meste a tiež v areáli Bardejovských kúpeľov. Spolu s objektmi v skanzene v súčasnosti spravuje 34 budov. Cieľom jeho činnosti je dokumentácia historických, prírodných a spoločenských pomerov Horného Šariša. Má však aj nadregionálny presah, keďže v jeho celoštátnej pôsobnosti je dokumentácia ikonopisnej tvorby východného obradu. O tom, že múzeum svojím významom presahuje región, svedčí aj počet zhruba 60 000 návštevníkov, ktorí každoročne prejavia záujem o jeho expozície. Šarišské múzeum preto patrí nielen k najstarším (založené bolo v roku 1903), ale aj k našim najvýznamnejším inštitúciám tohto druhu.
Pochopiteľne, v časoch pandémie boli múzeá u nás zatvorené, čo má za následok predovšetkým ekonomické straty – okrem poklesu počtov bežných návštevníkov boli najciteľnejšie straty z chýbajúcich školských a organizovaných turistických výprav. Podľa údajov oblastnej organizácie cestovného ruchu v Bardejove dosiahla v roku 2019 návštevnosť Šarišského múzea 53 100 návštevníkov, zatiaľ čo v roku 2020 to bolo už len 33 222 a tento rok, vzhľadom na to, že múzeá boli zatvorené až do konca apríla, očakávajú ešte nižšie počty. Najlepšou možnou odpoveďou múzeí je otváranie nových expozícií, renovovanie starých a ponúkanie nových pohľadov na históriu a pamiatky u nás. Múzeum sa preto rozhodlo otvoriť novú národopisnú expozíciu v priestore Bardejovských kúpeľov.

Starobylé tradície

Od konca júna je v priestoroch Vily Rákoci v Bardejovských kúpeľoch otvorená expozícia Remeslá našich predkov. Podľa predstáv pracovníkov múzea má táto výstava návštevníkom – a osobitne tým, ktorí si už prezreli aj neďaleké Múzeum ľudovej architektúry (skanzen) – umožniť, aby si rozšírili a skompletizovali etnografický obraz Bardejova a jeho širokého okolia o ľudový odev, zvyky a obyčaje regiónu Horného Šariša. Návštevníci sa môžu poučiť o zľudovených mestských remeslách, akými sú klobučníctvo, obuvníctvo, debnárstvo, medovnikárstvo a najmä hrnčiarstvo, a o domácej špecializovanej výrobe typu píšťalkárstva, košikárstva, tkáčstva a šindliarstva. Vo väčšine prípadov ide pritom naozaj o starobylé tradície. Práve v Bardejove napríklad vznikol už v roku 1475 prvý hrnčiarsky cech na Slovensku a známy hrnčiarsky majster Ján Frankovič, ktorého tvorbu z minulého storočia možno tiež v múzeu nájsť, bol posledným z jedenástich pokolení starého hrnčiarskeho rodu.
Objekt vily, v ktorej sa nová expozícia múzea nachádza, je klasicistickou stavbou zo začiatku 19. storočia. Spočiatku ju vlastnila šľachtická rodina Szirmayovcov, príbuzných Rákociovcov, a od roku 1830 sa stali jej majiteľmi Dessewffyovci. Pre potreby Šarišského múzea bola adaptovaná v roku 1965. Odvtedy až do najnovšej rekonštrukcie (august 2017 – máj 2018) bola v budove okrem prevádzkových priestorov národopisného oddelenia múzea, pracovní a depozitárov, aj staršia národopisná expozícia z roku 1970.

R

Otváracie hodiny

Šarišské múzeum Bardejov a jeho expozície v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch sú otvorené v utorok až nedeľu, skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je prístupný každý deň. Počas letnej turistickej sezóny (1. 5. – 30. 9.) sú expozície otvorené v čase 8.30 – 12.30, 13.00 – 16.30 h. S rovnakými otváracími časmi je prístupná aj Prírodovedná expozícia – Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana na Rhodyho ulici v Bardejove. Národopisná expozícia a ďalšie vo Vile Rákoci sú počas letnej sezóny otvorené v utorok až nedeľu 10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 h. Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry Bardejovské Kúpele je počas letnej turistickej sezóny otvorený v pondelok až nedeľu v čase 10.00 – 12.30, 13.00 – 18.00 h.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.