Roboty mieria na stavby

Médiá často skloňujú slovo robotizácia a analyzujú plusy a mínusy prínosu nasadenia robotov do rôznych oblastí hospodárstva.

Je nespochybniteľné, že využívanie priemyselných robotov na vykonávanie opakujúcich sa technologických či montážnych úkonov prináša úsporu pracovníkov a že konštatovanie, že roboty berú ľuďom prácu, stojí v spomenutom kontexte na vratkých nohách. Príkladom môžu byť roboty, ktoré s mimoriadnou presnosťou zvárajú karosérie osobných automobilov a následne ich lakujú – nikomu už ani nenapadne, aby tieto manuálne náročné práce vykonávali ľudia.
Jedným z odvetví s nateraz minimálnym uplatnením robotov je stavebníctvo. Vzhľadom na zložitosť najmä dokončovacích stavebných a inštalačných prác sa zatiaľ roboty ani na väčších stavbách takmer nevyskytujú. Odborníci však identifikovali taký typ práce na stavbách, ktorý sa priam ponúka na vykonávanie robotmi. Ide o prevážanie materiálu a montážnych či inštalačných prvkov v prostredí veľkých a zatiaľ len nahrubo dokončených stavieb.
Vývojom robotických platforiem, ktoré budú schopné pohybovať sa autonómne v priestoroch veľkých stavieb a prevážať v nich materiál, náradie či iné ťažké predmety na určené miesto, sa zaoberá spoločnosť Fraunhofer Italia Innovation Engineering Center, čo je dcérska firma nemeckej Fraunhoferovej spoločnosti. Jedným z prvých výsledkov vývojovej činnosti firmy je robotická platforma Husky A200. Ide o autonómne riadený robotický vozík prispôsobený drsnému prostrediu hrubých stavieb. Vozík je vystrojený riadiacim systémom so snímačmi zrýchlenia, sklonu, ako aj laserovými snímačmi, ktoré mu umožňujú nájsť optimálnu cestu k zadanému cieľu, a to v ustavične sa meniacom prostredí budovy vo výstavbe. Robotický vozík preto priebežne dostáva informácie o nových prekážkach, ktoré sa na jeho trase objavili – ide napríklad o položené káble či otvorené poklopy šácht. Nevyhnutým predpokladom bezproblémového fungovania robotických prepravných vozíkov je komplexná digitalizácia priestorov a stavebných procesov, a to v reálnom čase. Robotizácia stavebníctva je preto len v začiatkoch.

RM, foto LIVE-STYLE Eppan

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre