Jubilujúca budúcnosť

Hoci sa história robotiky začala odvíjať už od úsvitu dejín človeka, tento rok veda zaoberajúca sa robotmi slávi dve malé okrúhle jubileá – pred 100 rokmi malo slovo robot svoju celosvetovú scénickú premiéru a pred 80 rokmi uzrelo svetlo sveta slovo robotika. Už od pradávna… pokračuj

Roboty mieria na stavby

Médiá často skloňujú slovo robotizácia a analyzujú plusy a mínusy prínosu nasadenia robotov do rôznych oblastí hospodárstva. Je nespochybniteľné, že využívanie priemyselných robotov na vykonávanie opakujúcich sa technologických či montážnych úkonov prináša úsporu pracovníkov a že konštatovanie, že roboty berú ľuďom prácu, stojí v spomenutom… pokračuj

Roboty medzi ľuďmi

V posledných rokoch sa v priemyselných podnikoch popri robotoch prísne oddelených od ľudskej obsluhy objavujú aj roboty spolupracujúce s pracovníkmi vo výrobe, tzv. koboty. Koboty – kolaboratívne roboty rozširujú možnosti priemyselnej robotiky. V podnikoch sa objavili po dvadsaťročnom vývoji. Prvé myšlienky zostrojiť robota priamo spolupracujúceho… pokračuj