Rukopis zlepšuje pamäť

Nórska štúdia naznačuje, že písanie rukou nie je až taký prežitok. Naopak, stimuluje mozog a má potenciál zlepšovať motoriku, schopnosť učenia sa aj pamäť.

Foto NTNU

V súčasnosti ľudia málokedy píšu rukou dlhšie texty, hoci množstvá strán, ktoré denne v niektorých povolaniach vytvoríme, môžu byť až enormné. Po ére písacích strojov, ktoré nám uľahčovali prácu, prišli na naše pracovné stoly osobné počítače. Tieto malé zázraky dokážu spracovávať a uchovávať kvantá textu, ktorý môžeme dodatočne upravovať, preformátovať a odoslať, kam len chceme. Existujú stovky typov písma, z ktorých si používatelia vyberajú ten najvhodnejší pre svoj text. Výnimkou je zatiaľ neschválený typ písaného písma, ktorý by sa dal digitalizovať a v jednotnom tvare používať na celom svete. V niektorých štátoch však silnejú hlasy, že malých školákov už netreba učiť písané písmo, pretože ho v praxi takmer neuplatnia. Ušetrený čas by sa dal využiť napríklad na zlepšenie kvality čítania.
Do hry však vstúpil kolektív vedcov z Nórskej univerzity vied a techniky, ktorí preukázali, že papier a pero nie sú ani v digitálnej dobe takými zbytočnosťami, ako by sa mohlo zdať. Vedci prišli vo svojej štúdii publikovanej v časopise Frontiers in Psychology k záveru, že písanie rukou ponúka viac než nostalgický pohľad do minulosti. Nórska štúdia naznačuje, že písanie rukou môže aktivovať viac oblastí mozgu a ich prepojení než písanie prostredníctvom klávesnice. Po analýze aktivity mozgu 36 univerzitných študentov vedci uviedli, že písanie rukou má potenciál zlepšovať schopnosť učiť sa aj pamätať si.
Na začiatku experimentu dostali študenti inštrukcie písať slová buď kurzívou digitálnym perom na dotykový displej, alebo tie isté slová klávesnicou. Počas experimentu mali na hlavách čiapočky s 256 elektródami, ktoré boli upevnené k temenu hlavy a merali mozgové vlny a elektrické signály. Tento proces mapoval aktivitu mozgu a komunikáciu medzi jeho rôznymi oblasťami. Keď študenti písali rukou, konektivita v mozgu sa zvýšila. Išlo o oblasti súvisiace s vizuálnym spracovávaním, riadením motoriky a pamäťou. Pri písaní prostredníctvom klávesnice sa zapájalo menej oblastí mozgu, čo naznačuje menej zložitý kognitívny proces. Podľa záverov vedcov tak písanie rukou pomáha zlepšovať motoriku aj pamäť, čo má špeciálny význam najmä pre deti a stimuláciu kľúčových oblastí mozgu týkajúcich sa jazyka a gramotnosti.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.