Skloňovanie názvov obcí zakončených na dvojhlásku -ie

Na Slovensku máme vyše štyridsať obcí s názvom zakončeným na dvojhlásku -ie, napr. Babie, Devičie, Jasenie, Jastrabie, Letničie, Medvedie, Omšenie, Osrblie, Ovčie, Ptičie, Sebedražie, Srnie, Vranie, Zálesie atď. Pri pozornejšom sledovaní rozličných jazykových prejavov si môžeme všimnúť, že niektorým používateľom jazyka robí problémy náležité skloňovanie takýchto názvov. Môžeme sa totiž stretnúť s dvojakým uvádzaním genitívu niektorých názvov, napr. Zmena plánu priniesla šťastie manželom z Jastrabia. / Jeho otec pochádzal z Jastrabieho pri Michalovciach. – Išlo o poklad keltsko-dáckych mincí z Ptičia. / Poklad z Ptičieho nálezcovi bohatstvo nepriniesol. Častejšie sa však stretáme s dvomi podobami lokálu uvedených názvov, napr. Obecné zastupiteľstvo v Babí bude mať 5 poslancov. / Najlepšia ponuka bytov na prenájom v Babom. – V Devičí stavajú nový obecný úrad. / Pri dopravnej nehode v Devičom sa zranili dvaja ľudia. – Otužilci si dali zraz v Jasení. / … motozraz, tentoraz skútrov, ktorý sa konal v Jasenom pri Podbrezovej. – Mladosť prežil v Jastrabí nad Topľou. / Ubytovanie v rekreačnej oblasti v Jastrabom nad Topľou. – Exkluzívny pozemok na predaj v Letničí, okr. Skalica. / Cintorín v Letničom je vybudovaný po oboch stranách cesty do Petrovej Vsi. – Vysvetlil nám, že starosta Medvedia nebýva v Medvedí.  / Lyžovačka zatiaľ len v Medveďom a Šarbove. – Ubytovanie na chate v Ovčí. / Pozrite si najlepšiu ponuku domov na predaj v Ovčom. – Obec patrí pod správu rímskokatolíckej fary v Ptičí. / Pozrite sa, ako to vyzerá na piatich rybníkoch v Ptičom.
Názvy obcí zakončené na dvojhlásku -ie sa v spisovnej slovenčine zaraďujú medzi podstatné mená stredného rodu a pravidelne sa skloňujú podľa vzoru vysvedčenie. Tak sa to konštatuje v rozličných slovenských gramatikách a jazykových príručkách, ale aj v Morfológii slovenského jazyka (1966), v základnom gramatickom diele, ktoré sa venuje tvarosloviu, čiže aj skloňovaniu. Podľa vzoru vysvedčenie sa neskloňujú len názvy ako Babie, Devičie, Jasenie, Letničie, Omšenie, Osrblie, Sebedražie, Zálesie, ale aj miestne názvy, ktoré majú tvar druhových prídavných mien, ako sú Jastrabie, Medvedie, Ovčie, Ptičie, Srnie, Vranie. V citovanej Morfológii slovenského jazyka sa výslovne uvádza, že skloňovanie podľa prídavných mien (z Jastrabieho, Ovčieho, Jastrabiemu, Ovčiemu, v Jastrabom, Ovčom a pod.) je v spisovnom jazyku nenáležité.
V spisovnej slovenčine sú teda pri skloňovaní miestnych názvov zakončených na dvojhlásku -ie náležité tieto tvary: Babie – z Babia – Babiu – v Babí – s Babím, Devičie – z Devičia – Devičiu – v Devičí – s Devičím, Jasenie – z Jasenia – Jaseniu – v Jasení – s Jasením, Jastrabie – z Jastrabia – Jastrabiu – v Jastrabí – s Jastrabím, Letničie – z Letničia – Letničiu – v Letničí – s Letničím, Medvedie – z Medvedia – Medvediu – v Medvedí – s Medvedím, Ovčie – z Ovčia – Ovčiu – v Ovčí – s Ovčím, Ptičie – z Ptičia – Ptičiu – v Ptičí – s Ptičím atď. Náležité tvary genitívu a lokálu názvov obcí zakončených na dvojhlásku -ie si každý záujemca môže overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole Názvy obcí na Slovensku.   

PaedDr. Matej Považaj, CSc. 

 

Komentáre