Sladké markery rakoviny

Čokolády, cukríky, sušienky, buchty od babičky, sladké nápoje. Všetky majú spoločného menovateľa – cukor.

42-43-cukor-1Asi väčšina z vás vidícukor ako zdroj energie vo forme kryštálového cukru, medu, ovocia či mlieka. Iní si predstavia pod pojmom cukor glukózu, sacharózu alebo fruktózu. Chemicky zdatným jedincomsa v mysli vynoria pojmyketóza alebo aldóza. Niekto si možno spomenie, že cukry v prírode vznikajú pri najdôležitejšom biochemickom procese na Zemi –fotosyntéze. Toto všetko je pravda, ale existuje ešte iný pohľad na vec.

Cukor v nás

Veľká časť proteínov v ľudskom tele má na svojom povrchu obal,tvoriaci kratšie alebo dlhšie cukrové reťazce. Sú bohato vetvené, nazývajú saglykány a hrajú veľmi dôležitú úlohu v mnohých fyziologických aj patologických procesoch. Ako súčasť medzibunkovej komunikácie sa podieľajú na interakcii medzi hostiteľom a patogénom, ovplyvňujú imunitné odpovede a stabilizujú proteíny či celé bunky. Ďalším názorným príkladom dôležitosti glykánov v ľudskom organizme je rozlišovanie krvných skupín. Uvažovali ste niekedy nad tým, aká je chemická podstata určovania krvných skupín? Rozhodujúcim faktorom v tomto prípade je jedna jediná molekula cukru. Všetky štyri krvné skupiny obsahujú totožný glykán, líšia sa len v poslednom cukrovom zvyšku. Ide teda skutočne o malú zmenu v zložení glykánu na povrchu červených krviniek.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk            

Text a foto Ing. Dominika Pihíková

Chemický ústav SAV