Slovenské pramene

Hosťom septembrovej Vedy v CENTRE bude Peter Malík, vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, ktorý porozpráva o podzemných prameňoch.

Udalosť na Facebooku

Pramene sú jedinečné body prvého dotyku podzemnej hydrosféry so zemským povrchom. Napriek tomu, že sme od nich tak veľmi závislí, vieme o nich málo.
Odjakživa sa hovorí o mimoriadnom bohatstve podzemných vôd, ktorými je naša krajina obdarená. No je to naozaj tak? Sme na tom lepšie ako naši susedia, Európa či zvyšok sveta? Každú sekundu obyvatelia Slovenska spotrebujú takmer 11 kubických metrov podzemnej vody, z čoho viac ako polovica pritečie do vodovodných kohútikov z prameňov.
Vieme, ako ich treba chrániť? Do akej miery sú prírodné zdroje podzemných vôd ohrozené klimatickou zmenou? Keby niekoľko rokov nepadla u nás ani kvapka dažďovej vody, za ako dlho by vyschol posledný prameň?

Podujatie sa uskutoční 28. septembra 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. septembra 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

RNDr. Peter Malík, CSc., je vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pôsobí od roku 1983. V súčasnosti je prezidentom Slovenskej asociácie hydrogeológov a v roku 2021 ho zvolili za predsedu Krasovej komisie Medzinárodnej asociácie hydrogeológov pre Európu a Afriku. Od roku 1998 je členom Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo je poradný orgán ministra životného prostredia. Najčastejšie sa venuje stanoveniu hydraulických parametrov hornín, analýze výtokových čiar prameňov, hodnoteniu zraniteľnosti podzemných vôd, regionálnym vzťahom ich prúdenia a ich bilančnému hodnoteniu, aj využívaniu izotopových analýz na určovanie genézy podzemných vôd.

Text a foto NCP VaT