Staré múzeum starého mesta

Bratislava síce zrejme nie je najstarším mestom Slovenska, keďže ju, aspoň čo sa prvej písomnej zmienky týka, o takmer celé storočie predbehla Nitra. Hlavné mesto sa zato môže popýšiť najstarším nepretržite otvoreným múzeom u nás.

O vznik mestského múzea sa ešte v roku 1868 zaslúžili mestský Okrášľovací spolok a slávny prešporský mešťanosta Heinrich Justi, ktorý sa podpísal pod viaceré podobné projekty (inicioval napríklad mestskú akvizíciu areálu na mieste dnešného Horského parku). Múzeum v Prešporku vzniklo ako súčasť spontánneho hnutia, v rámci ktorého miestna inteligencia u nás zakladala regionálne múzeá, aby dokumentovala zašlú slávu niekdajších slobodných kráľovských miest. Zaujímavosťou je, že spolu s prešporským múzeom vzniklo v tom istom roku aj regionálne Múzeum Oravského komposesorátu – dnešné Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Bratislavské múzeum prešlo v roku 1923 pod správu magistrátu a od roku 1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou.

Múzeum v múzeu

Prvá písomná zmienka o Bratislave pochádza z roku 907 (správy o bitke medzi Maďarmi a Bavormi pri Brezalauspurchu, resp. Vratislavii v kláštorných análoch). Ľudia na území mesta žili, pravdaže, už predtým. Starobylú históriu okrem zbierok múzea dokladajú aj mnohé lokality, ktoré nielenže hostia expozície – sú aj ich súčasťou: na prvom mieste Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.
Celkovo múzeum ponúka deväť stálych expozícií. Hlavnou z nich je Múzeum dejín mesta v Starej radnici v historickom centre Bratislavy. Ide o unikátny komplex budov, ktoré sa kontinuálne vyvíjali od 13. storočia po súčasnosť. V radnici úradoval richtár a mešťanosta, sídlila tam mestská stráž, bolo tam väzenie aj byt kata. Múzeum dejín mesta ponúka zbierky predmetov preklenujúcich obdobie od neolitu až po koniec 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta návštevníkom sprístupňujú dotykové obrazovky; zaujímavosťou je, že medzi také významné udalosti je zaradený i vznik samotného múzea.

Múzeum mnohých tvárí

Medzi externé expozície múzea patrí rokokový Apponyiho palác, v ktorom sa nachádza Múzeum historických interiérov. Prvé poschodie je zariadené ako piano nobile, evokujúce šľachtický interiér z konca 18. storočia. Na druhom poschodí sú vystavené ukážky zariadenia mestského interiéru od konca 18. do konca 19. storočia.
Múzeum zbraní nájdu návštevníci v ikonickej Michalskej veži, ktorá je pozostatkom niekdajšieho mestského opevnenia. Múzeum oboznamuje s históriou mestského opevnenia, s vývojom chladných i strelných zbraní a s remeslami, ktoré slúžili potrebám obrany mesta. Z najvyššieho poschodia 51 metrov vysokej veže je vchod na ochodzu, odkiaľ sa návštevníkom ponúka výhľad na historické centrum Bratislavy.
Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach sa nachádza priamo pri základoch rímskych stavieb z 2. a 4. storočia, ktoré patrili k rímskemu vojenskému táboru. Návštevníci sa môžu poučiť o rímskych antických pamiatkach na strednom Dunaji, o histórii Limes Romanus a prezrieť si i nálezy z pohrebiska v antickej Gerulate.
Medzi ďalšie tematické expozície, ktoré spadajú pod Múzeum mesta Bratislavy, patrí Múzeum vinohradníctva mapujúce pestovanie a spracovanie viniča na území Bratislavy od staroveku po súčasnosť, Múzeum skladateľa Johana Nepomuka Hummela, Múzeum farmácie v niekdajšej lekárni u Červeného raka, Múzeum Arthura Fleischmanna venované slávnemu sochárovi a bratislavskému rodákovi, Múzeum hodín v rokokovom dome U dobrého pastiera, Múzeum Janka Jesenského i hrad Devín. Múzeum mesta Bratislavy je tematicky rôznorodé a bohaté ako samotné dejiny nášho najväčšieho mesta na Dunaji.

R, foto wikipédia/Pymouss

Otváracie hodiny
Všetky tematické múzeá Múzea mesta Bratislavy okrem hradu Devín a Antickej Gerulaty v Rusovciach sú otvorené celoročne od utorka do piatku od 10:00 do 17:00 h a v sobotu a v nedeľu od 11:00 do 18:00 h. O možnostiach vstupu a vstupnom sa záujemcovia môžu dozvedieť na internetovej adrese www.muzeum.bratislava.sk/navstevne-hodiny-a-nbsp-vstupne. Prístup pre telesne znevýhodnených je možný do Apponyiho paláca, Antickej Gerulaty a na hrad Devín.
Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2020.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.