Štart 35. ročníka FYKOS-u

Zaujímajú vás fyzika a pridružené prírodné vedy? Radi rozmýšľate o pôvode a fungovaní rôznych prírodných a fyzikálnych javov na Zemi aj vo vesmíre? Chcete zdokonaliť svoje kritické a fyzikálne myslenie? Potom je FYKOS práve pre vás.

FYKOS (Fyzikální Korespondenční Seminář) je súťaž prebiehajúca celý školský rok, pričom počas neho dostane každý súťažiaci na riešenie spolu šesť sérií fyzikálnych problémov. Súťaž je určená záujemcom zo všetkých ročníkov a typov stredných škôl kdekoľvek na svete. Spolu s ďalšími akciami je organizovaný prevažne študentmi Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (MFF UK).

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Súťaž prebieha prostredníctvom webovej stránky www.fykos.cz, kde je v priebehu celého roka zverejňovaných postupne šesť sérií, pričom každá z nich obsahuje osem úloh rôznej náročnosti a tématiky. Úlohy sa organizátori usilujú koncipovať tak, aby ich riešenie nestálo na bezhlavom memorovaní vzorcov či fyzikálnych zákonov, ale na kritickom rozmýšľaní a aplikovaní teoretických znalostí na reálne fyzikálne problémy. Vyriešené úlohy môžete následne v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku poslať poštou alebo prostredníctvom webovej stránky www.fykos.cz. Po vyhodnotení dostanete spätnú väzbu s komentármi a radami k riešeniam.

Prečo riešiť FYKOS

Riešením FYKOS-u získate prax v riešení fyzikálnych problémov, rozvíjate svoje kritické myslenie i vedomosti a naučíte sa spájať teóriu s experimentom a reálnymi fyzikálnymi situáciami. Okrem toho je FYKOS výbornou prípravou na rad ďalších fyzikálnych súťaží a na možné budúce štúdium na vysokých školách prírodovedného a technického zamerania. Najúspešnejších riešiteľov čakajú okrem novonadobudnutých vedomostí aj zaujímavé a hodnotné ceny vrátane pobytového sústredenia, kde budú mať príležitosť spoznať ďalších riešiteľov a zúčastniť sa mnohých zaujímavých fyzikálnych prednášok.
Pre viac informácií o FYKOS-e a jeho organizátoroch môžete navštíviť facebook https://www.facebook.com/FYKOS a web https://fykos.cz/.

To nie je všetko

FYKOS nie je jediná akcia organizátorov. Počas celého roka sa koná hneď niekoľko našich podujatí a súťaží bezprostredne spojených s fyzikou. V novembri sa koná Den s experimentální fyzikou v priestoroch špecializovaných laboratórií MFF UK. V závere toho istého mesiaca usporadúvajú Fyziklání Online, najväčšiu online fyzikálnu súťaž svojho druhu v celej Európe.
Vo februári sa uskutoční najväčšia a veľmi prestížna akcia Fyziklání 2022, kde sa bude súťažiť v riešení rôznorodých fyzikálnych úloh v silnej a početnej konkurencii súťažiacich z Európy aj mimo nej.

Text a foto Marcel Vasiľák
FYKOS