Strážcovia hraníc života

Nemocnica asi nepatrí medzi všeobecne obľúbené budovy. Patrí však medzi také, ktorým sa zrejme nik nevyhne. Nemocnice tvoria pozadie prvých aj posledných okamihov ľudského života a hlavným zmyslom ich existencie je usilovať sa o to, aby oba tieto konce od seba delil pokiaľ možno čo najdlhší časový úsek.

Pohľad na areál toledskej univerzitnej nemocnice v roku 2022, zdroj Google Maps/CNES/Airbus, Maxar Technologies, údaje máp

História nemocnice je históriou medicíny, disciplíny, ktorej vývoj odráža vývoj ľudského poznania a vedy. Nie je možné, aby moderné nemocnice vyzerali ako tie zo staroveku či stredoveku. A predsa doteraz fungujú aj také, ktoré už po celé stáročia nezmenili adresu.

Najväčšia v Európe

V novembri 2020 bola v španielskom Tolede otvorená nová Univerzitná nemocnica (CHUT), ktorá sa považuje za najväčší nemocničný komplex v Európe. Celý areál slúži ako spádové referenčné zdravotnícke centrum pre 434 000 obyvateľov zo 116 obcí provincie Toledo. Komplex CHUT, ktorý s celkovou investíciou 320 miliónov eur vybudovalo konzorcium siedmich stavebných a technických zdravotníckych firiem, je definovaný ako nemocnica s veľkou kapacitou: zastavaná plocha zaberá viac ako 245 000 m2. Areál tvorí sedem budov usporiadaných okolo centrálnej ulice, ktorá spája rôzne služby nemocnice a zároveň slúži ako verejný priestor.
V nemocnici sa nachádza 1 142 lôžok – z toho 760 určených na hospitalizáciu a 382 na iné účely. V nemocnici je 368 konzultačných miestností, 97 vyšetrovní, 120 ambulantných, 42 pohotovostných pozorovacích a 65 liečebných stanovíšť a vyšetrovacích boxov. Umožňuje simultánnu prácu 18 lekárskych špecializácií, 12 chirurgických špecializácií, 12 špeciálnych oddelení, uplatňujú sa v nej rôzne špecifické oblasti pediatrie, pôrodníctva a gynekológie a k dispozícii má aj špičkové elektromedicínske vybavenie. Súčasťou areálu je heliport a parkovisko s kapacitou viac ako 1 700 áut. Administratíva autonómnej oblasti Kastília-La Mancha, pod ktorú spadá provincia Toledo, nemocnici zároveň udelila 30-ročnú licenciu na neklinické služby, čo znamená, že CHUT môže pacientom poskytovať napríklad aj sociálnu opateru presahujúcu samotnú hospitalizáciu a medicínske úkony.

Tisíce postelí pohromade

Rekonštrukcia rímskej vojenskej nemocnice vo Windischi v Švajčiarsku, foto wikipédia, public domain

Toledská univerzitná nemocnica sa považuje za celkovo najväčšiu v Európe, no v niektorých jednotlivých parametroch ju tromfnú ďalšie. Turecko napríklad v súčasnosti rozširuje svoju mestskú nemocnicu Bilkent v Ankare, ktorá má už teraz kapacitu 3 704 lôžok a disponuje 131 operačnými sálami a 904 poliklinikami. Pri plnej kapacite v tejto nemocnici, zameranej okrem všeobecných odborov na kardiovaskulárnu chirurgiu, neurológiu, onkológiu a ortopédiu, vyšetria až 30 000 pacientov a ošetria 8 000 urgentných pacientov denne. Rozšírenie zahŕňa predovšetkým výskumno-vývojové zariadenia a technologicko-výrobné zdravotnícke centrum, ktoré sa bude rozprestierať na ploche tisíc hektárov.
Za najväčšiu nemocnicu na svete, aspoň čo sa počtu lôžok a podobných kvantitatívnych parametrov týka, sa považujú Prvá pridružená nemocnica univerzity v Čeng-čou s kapacitou viac ako 7 000 lôžok a Memorial Hospital pri univerzite Chang Gung v taiwanskom meste Tchao-juan. Kolos s kapacitou 10 000 lôžok, založený v roku 1976, ročne ošetrí 8,2 milióna ambulantných pacientov a hospitalizuje 2,4 milióna pacientov. Medzi špecializácie tejto nemocnice patria rekonštrukčná mikrochirurgia a transplantácia pečene: nemocnica Memorial Hospital je známa viac ako 1 000 úspešnými transplantáciami pečene. Pre zaujímavosť, v predcovidovom roku 2019 disponovali všetky zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku dovedna približne 32 000 lôžkami.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 10/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

R