Strojárska olympiáda – technika hrou

Už 10 rokov sa koncom zimy stretávajú na Strojníckej fakulte STU v Bratislave stredoškoláci, aby sa zúčastnili na finále súťaží Strojárskej olympiády. Organizátori chcú týmto podujatím ukázať mladým, že technika je všade okolo nás a jej štúdium môže byť zábavou. 

Študenti stredných škôl si môžu overiť svoje vedomosti z matematiky, fyziky, strojníctva a z predmetov odborného strojárskeho zamerania. Účasťou na súťaži môžu získať zaujímavé technické poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave. Napríklad ako inšpiráciu pri výbere budúceho vysokoškolského štúdia.

Prepojiť teóriu s praxou

Prezentácia projektu pred porotou

Na slávnostnom otvorení akcie v Aule Aurela Stodolu vystúpili s príhovormi dekan Strojníckej fakulty doc. Branislav Hučko, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR prof. Juraj Sinay a vedúca personálneho rozvoja zo spoločnosti Volkswagen RNDr. Renata Valeková. Všetci zdôraznili potrebu kvalifikovaných strojárov, keďže Slovensko si – aj vďaka príchodu štvrtej automobilky – posilňuje pozíciu automobilovej veľmoci. Poukázali na dôležitosť prepojenia teórie s praxou. Prax je aj dôležitou súčasťou Strojárskej olympiády. Súťažiaci museli vytvoriť projekt, ktorý prezentovali na pôde fakulty pred príslušnými komisiami, zloženými z odborníkov na danú problematiku. Tento rok sa súťažilo v štyroch sekciách: Automobily a mobilné pracovné stroje, Aplikovaná mechanika a mechatronika, Automatizácia a Nové trendy, technológie, procesy a aplikácie v strojárstve. Ukázalo sa, že aj stredoškolské práce vytvorené s pomocou učiteľov môžu byť na vysokej úrovni – a latka sa každý ročník zvyšuje. Víťazi jednotlivých kategórií získali pre školy, v ktorých študujú, zaujímavé finančné odmeny. Premiérovo tento rok vyhlásili aj Cenu spoločnosti Volkswagen, a to v sekcii Automobily a mobilné pracovné stroje.

Deň otvorených dverí

Prítomnosť stredoškolákov umožnila spojiť akciu aj s dňom otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a s propagáciou bakalárskeho štúdia na nej. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 700 študentov z niekoľkých desiatok stredných škôl. Návštevníci si mohli pozrieť priestory fakulty, jednotlivé ústavy a laboratóriá, ale tiež výber stavebných strojov na parkovisku pred fakultou. Záujem vzbudzoval aj vystavený veterán Ford Mustang. V rámci podujatia sa stretli hostia a partneri olympiády aj s riaditeľmi stredných škôl. Hlavnou témou ich stretnutia bola motivácia stredoškolákov k štúdiu na technických vysokých školách.

Jarná séria Grand Prix

Po minuloročnej jesennej Grand Prix, ktorá sa stretla s veľkým úspechom, sa konala aj jej jarná edícia. Princíp súťaže spočíval predovšetkým v šikovnosti a rýchlosti súťažiacich – dvoj- až štvorčlenných družstiev žiakov z tej istej strednej školy. Tí mali za úlohu čo najrýchlejšie, ale najmä čo najlepšie splniť všetky úlohy, ktoré na nich čakali na pracoviskách fakulty a za ktoré získavali bodové ohodnotenie. Vyskúšať si tak mohli ovládanie robotického ramena, veslovanie na trenažéri, jazdu na simulátore či technické kreslenie. Organizátori im pripravili aj súťaže, ktoré si študenti obľúbili už počas jesennej časti, a to dosiahnutie najväčšieho hluku pomocou ľudského hlasu (meral sa hlukomerom). Víťaz tejto disciplíny dosiahol 120 decibelov, čo je hluk, ktorý vydáva prúdové lietadlo. Obľúbenou súťažou bolo aj dopravenie pingpongovej loptičky do pohára pomocou sušiča na vlasy. Niektorým súťažiacim dali poriadne zabrať pripravené jazykové či matematické hlavolamy. Na konci súťaže čakali víťazov hodnotné ceny. Mená víťazov Strojárskej olympiády aj jarnej časti Grand Prix nájdete na webstránke www.quark.sk.

Milan Bača, foto Peter Bánoš