Strojárska olympiáda – technika hrou

Už 10 rokov sa koncom zimy stretávajú na Strojníckej fakulte STU v Bratislave stredoškoláci, aby sa zúčastnili na finále súťaží Strojárskej olympiády. Organizátori chcú týmto podujatím ukázať mladým, že technika je všade okolo nás a jej štúdium môže byť zábavou.  Študenti stredných škôl si môžu… pokračuj