Štvrtý stav vody

Voda je najznámejšou zlúčeninou na Zemi, napriek tomu vedci objavili jej ďalšie skupenstvo.

34-35 Voda - fourth stateZ chemického hľadiska je voda zlúčenina vodíka a kyslíka, pričom jedna molekula vody je tvorená dvomi atómami vodíka a jedným atómom kyslíka. Podľa vedeckého názvoslovia je voda oxid vodný, jej novší systémový názov je oxidán. Voda sa vyskytuje v troch skupenstvách či stavoch, a to v pevnom (ľad), kvapalnom (voda) a plynnom (vodná para). Vedci z amerického Národného laboratória v Oak Ridge nedávno objavili, že voda sa môže vyskytovať aj vo štvrtom stave, v ktorom sa prejavujú tzv. tunelovacie vlastnosti. Takýto stav vody našli v supermalých kanálikoch šesťuholníkového prierezu vnútri minerálu beryl, ktorého odrodami sú aj drahokamy akvamarín a smaragd. Priemer kanálikov je okolo pol nanometra (zmestilo by sa do nich približne päť atómov vedľa seba) a slúžia ako klietky, v ktorých je zachytená jedna molekula vody. Prekvapujúci poznatok, ku ktorému americkí vedci dospeli, bol, že v tomto tesnom priestore voda vykazovala kvantové vlastnosti, medzi ktoré patrí aj schopnosť spomenutého tunelovania. Zjednodušene môžeme povedať, že tunelovanie spočíva v tom, že častica (v tomto prípade celá molekula vody) môže prekonať bariéru, t. j. pretunelovať sa cez ňu a byť súčasne na jej oboch stranách, resp. hocikde vnútri bariéry. To podľa A. Kolesnikova, ktorý je hlavným autorom článku o spomenutom objave v prestížnom časopise Physical Review Letters, znamená, že kyslíkový atóm i vodíkové atómy molekuly vody sú delokalizované a nachádzajú sa súčasne vo všetkých šiestich symetricky ekvivalentných polohách v kanáliku vnútri berylu. Tím laboratória v Oak Ridge, ktorý novú vlastnosť vody objavil, zatiaľ nevie, čo presne takýto stav spôsobuje.

RM

Foto ORNL