Supernova naživo

Niekedy ste skrátka na pravom mieste v pravý čas. A to bol presne aj prípad, keď sa blízka hviezda stala supernovou, zatiaľ čo ju vedci už pozorovali.

Astronómovia na ňu rýchlo namierili Hubblov kozmický ďalekohľad (HST). Spoločne s ďalšími kozmickými i pozemskými ďalekohľadmi nám zabezpečil miesto v prvom rade pri sledovaní prvých momentov zániku hviezdy a poskytol nám tak komplexný pohľad na najranejšie štádium explózie supernovy.

Snímka z HST ukazuje pár galaxií NGC 4567 a 4568 a v detaile (štvorec vpravo hore) okolia jadra NGC 4568 supernovu SN 2020fqv, ilustrácia NASA, ESA, Ryan Foley (UC Santa Cruz)/Joseph DePasquale (STScI).

Zánik v reálnom čase

Supernova označená ako SN 2020fqv sa nachádza v jednej z dvojice interagujúcich galaxií nazývaných Motýľové galaxie. Nachádzajú sa od nás vo vzdialenosti 60 miliónov svetelných rokov a premietajú sa nám do súhvezdia Panna. Supernova bola objavená v apríli 2020 zariadením Zwicky Transient Facility v San Diegu a zároveň aj pomocou TESS – družicou NASA určenou primárne na objavovanie exoplanét, ale so schopnosťou zaznamenávať aj iné javy. Vedci na supernovu namierili HST a aj množstvo pozemských ďalekohľadov. Takto spoločne získali prvý ucelený pohľad na hviezdu v najranejšom štádiu jej deštrukcie a ich pozorovania umožnili preskúmať cirkumstelárny (okolohviezdny) materiál vyvrhnutý hviezdou v poslednom čase.
Hubble preskúmal hmotu vyvrhnutú hviezdou za posledný rok jej života, ktorá bola veľmi blízko k supernove. Tieto pozorovania umožnili astronómom pochopiť, čo sa dialo s hviezdou pred jej výbuchom a takisto zabezpečia astronómom včasný varovný systém pri iných hviezdach, ktoré sa chystajú explodovať. Podobne ako v prípade svedka násilnej smrti dal HST vedcom nebývalý pohľad na prvé chvíle kataklizmatického výbuchu. Zvykli sme rozprávať o supernove podobne ako kriminalisti, ktorí majú odhaliť fakty a ukázať, čo sa s hviezdou stalo, vysvetľuje Ryan Foley z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz (USA), vedúci výskumného tímu. Teraz sme však v inej situácii, pretože už skutočne vieme, čo sa stalo a aj sme naozaj videli zánik hviezdy v reálnom čase.

Rosettská doska

Výbuch supernovy SN 2020fqv je Rosettskou doskou pre supernovy. Tak ako pomohla Rosettská doska rozlúštiť egyptské hieroglyfy (pretože text na nej bol napísaný troma druhmi písma a medzi nimi aj po grécky), pomôže táto explózia vedcom pri skúmaní tohto javu. Aj tu boli použité tri rôzne metódy na určenie hmotnosti explodujúcej hviezdy: porovnanie vlastností a vývoja supernovy s teoretickými modelmi, archívne snímky hviezdy získané z HST v roku 1997 a použitie pozorovaní na priame zmeranie množstva kyslíka v supernove. Výsledky predstavujú hmotnosť 14 až 15 hmotností nášho Slnka. Presné určenie hmotnosti hviezdy, ktorá vybuchne ako supernova, je rozhodujúce pre pochopenie, ako hmotné hviezdy žijú a zomierajú. Teraz sme mali po prvý raz možnosť overiť si hmotnosť explodujúcej hviezdy troma rôznymi metódami a všetky boli navzájom konzistentné, povedal Samaporn Tinyanont, hlavný autor práce publikovanej v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Môžeme použiť tieto rôzne metódy a kombinovať ich, pretože je množstvo supernov, pri ktorých máme hmotnosti zistené len jednou metódou.
Hviezdy majú pred explodovaním sklon stať sa aktívnejšími. Niektorí astronómovia poukazujú na červeného veľobra Betelgeuze, ktorý nedávno vyvrhol značné množstvo hmoty, ale čudovali by sa, keby v blízkej budúcnosti vybuchol ako supernova. R. Foley si myslí, že by sme mali explózie hviezd brať skutočne vážne. Toto by mohlo byť akési varovanie, hovorí. Ak uvidíme hviezdu, ako začína pulzovať, začína byť aktívnejšia, mali by sme jej venovať viac pozornosti a pokúsiť sa porozumieť tomu, čo sa deje ešte pred tým, než vybuchne.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.