Supravodivosť v teple

Atómy kobaltu (červené) sa nanášajú na medený povrch (zelený) jeden po druhom, čo vedie k spoločnému vzoru, ktorý je základným stavebným blokom supravodivosti, foto UIC.

Vedci sa dlhodobo zaujímajú o supravodiče, teda materiály, ktoré prenášajú elektrinu bez straty energie, najmä kvôli ich potenciálu na rozvoj trvalo udržateľnej výroby energie. Pokrok vo výskume bol značne limitovaný, pretože väčšina materiálov musí byť veľmi chladná (od -254 do -113 °C), než sa stanú supravodičmi. Vedcom z Illinoiskej univerzity v Chicagu (UIC) a zo Stanfordovej univerzity sa podarilo manipulovať s jednotlivými atómami tak, že majú potenciál stať sa supravodivými aj pri vyšších teplotách. Profesor fyziky UIC Dirk Morr a jeho kolegovia spolu s Hari Manoharanovou zo Stanfordovej univerzity použili techniku známu ako atómová manipulácia, aby umiestnili jednotlivé atómy kobaltu na kovový medený povrch v dokonale usporiadanom šesťuholníkovom obrazci. Teoreticky sme predpovedali, že pri určitých vzdialenostiach medzi atómami kobaltu by mal tento nanoskopický systém začať prejavovať kolektívne správanie, čo znamená vznik elektrónových párov a supravodivosti, zatiaľ čo pri iných vzdialenostiach by sa supravodivosť nemala prejaviť, uviedol D. Morr. Hypotéza sa experimentálne potvrdila, pričom sa tiež ukázalo, že kolektívne správanie sa vyskytuje pri 37 atómoch kobaltu. Je to dôležitý krok vpred, pretože vytváranie kolektívneho správania je základným stavebným kameňom, z ktorého vychádza supravodivosť. Umožňuje nám to posunúť sa o krok bližšie k rozvoju teórie, ktorá popisuje proces, ako by materiály mohli získať supravodivosť pri izbovej teplote, povedal D. Morr.

Zo stránky Phys.org spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.