Súťaž

Ak nám do 30. júna 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kedy a za akú prácu získal Erwin Schrödinger Nobelovu cenu?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Jamesa Leesa: Vedeli ste? Fyzika – otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.