Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

V ktorom roku a za aké objavy získal Svante Pääbo Nobelovu cenu?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Guida Barbujaniho: Akí sme boli z vydavateľstva GRADA.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.