Súťaž

Ak nám do 31. júla 2024 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Prečo sa neodporúča prikrmovať voľne žijúce vtáky v letnom období?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Volkera Dierschkeho: Vtáky v záhrade z vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.