Súťaž

Ak nám do 31. júla 2024 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo majú spoločné Galileo Galilei a Leonardo Fibonacci? (Uveďte aspoň dve odpovede.)

zaradíme vás do žrebovania o knihu Juraja Tekela: Fyzika v slepých uličkách, ktorú pre CVTI SR vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.