Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


Ak nám do 31. marca 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako sa vidíme v konkávnom zrkadle?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Randalla Munroa: Čo keby? od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.