Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.

 


Ak nám do 30. júna 2016 napíšete správnu odpoveď na otázku:

Ktorá z buniek bojuje s vírusmi?
a) erytrocyt

b) fagocyt

zaradíme vás do žrebovania o tri knihy z vydavateľstva Perfekt.

Svoje odpovede posielajte na adresu: odpovednik@quark alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.