Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


Súťaž (najmä) pre stredné školy.

Ak nám do 31. 5. 2016 pošlete správnu odpoveď na otázku?

Čo je to geoid?

zaradíme vás do žrebovania. Páni  profesori, aj vy môžete prihlásiť do súťaže svoju triedu. Piati z vás alebo jedna trieda sa budú môcť zúčastniť exkurzie do Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde výhercov autori článku ešte dôkladnejšie oboznámia s geodéziou. Vaše odpovede čakáme na e-mailovej adrese odpovednik@quark.sk alebo poštovej adrese Quark, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava.