Test: Hubblov vesmírny ďalekohľad

1. Návrh umiestniť veľký optický ďalekohľad nad zemskú atmosféru predložil americký astronóm Lyman Spitzer ešte v roku

a) 1781
b) 1845
c) 1917
d) 1946

2. Hubblov vesmírny ďalekohľad (Hubble Space Telescope; HST) je pomenovaný po významnom americkom astronómovi Edwinovi Powellovi Hubblovi (1889 – 1953), ktorý zistil, že:

a) vesmír expandoval z počiatočného extrémne horúceho a hustého stavu.
b) nahromadenia hmoty deformujú časopriestor.
c) mikrovlnné pozadie prichádzajúce zo všetkých smerov oblohy je pozostatkom veľkého tresku.
d) ďaleké galaxie sa od nás vzďaľujú rýchlosťou, ktorá je priamoúmerná ich vzdialenosti.

3. HST je robotický teleskop (13,2 m × 4,2 m; 11 000 kg) umiestnený na vonkajšom okraji atmosféry Zeme vo výške asi 600 km. Na obežnú dráhu ho umiestnili v roku

a) 1985
b) 1990
c) 1995
d) 2000

4. HST bol vynesený raketoplánom

a) Discovery
b) Columbia
c) Enterprise
d) Challenger

5. Hubblov ďalekohľad urobil fotografie kozmických objektov s najlepším rozlíšením, lebo

a) pri fotografovaní ho neruší slnečné žiarenie.
b) má najväčší priemer primárneho zrkadla.
c) má najkvalitnejší CCD detektor.
d) pri fotografovaní ho neruší pozemská atmosféra.

6. HST má priemer primárneho zrkadla

a) 1,4 m
b) 2,4 m
c) 14 m
d) 24 m

7. Hubblov teleskop už niekoľkokrát zreparovali a doplnili novými prístrojmi. Posledná servisná misia pracovala na ňom v máji 2009. Raketoplán, ktorý umožnil túto opravu ďalekohľadu v kozme, sa volá

a) Endeavour
b) Challenger
c) Atlantis
d) Discovery

8. Na palube HST je šesť gyroskopov, pričom na zabezpečenie dostatočnej informácie pre riadenie ďalekohľadu musia súčasne pracovať

a) dva
b) tri
c) štyri
d) štyri a viac

9. Jeden obeh okolo Zeme vykoná Hubblov ďalekohľad za

a) 95 minút
b) 196 minút
c) 9 hodín
d) 9 dní

10. Na prácu HST by mal v roku 2021 naviazať výkonnejší kozmický ďalekohľad NASA –

a) Very Large Telescope
b) Spitzerov vesmírny ďalekohľad
c) Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba
d) Lemaîtrov vesmírny ďalekohľad

Správne odpovede

1d, 2d, 3b, 4a, 5d, 6b, 7c, 8b, 9a, 10c

R, foto NASA

Komentáre