Test pozornosti 5/2023

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali májový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Štyri najväčšie Jupiterove mesiace sú Európa, Ganymedes, Kalisto

a) Ig
b) Ng
c) P´
d) Io

2. Revolučnú myšlienku, že pred tým naším existovali iné svety a druhy postupne vymierali, pričom nešlo o ojedinelý jav, priniesol

a) Aristoteles
b) Carl von Linné
c) Charles Darwin
d) Georges Cuvier

3. Hormón tvoriaci sa v prázdnom žalúdku, ktorý po príchode do mozgu aktivuje mozgové centrum hladu, je

a) leptín
b) ghrelín
c) inzulín
d) dopamín

4. Geostacionárna obežná dráha sa nachádza priamo nad zemským rovníkom vo výške približne

a) 500 km
b) 3 000 km
c) 17 000 km
d) 36 000 km

5. Astrometrická družica ESA, ktorá vykonala presné merania takmer 2 miliárd polôh hviezd, má názov

a) Hipparcos
b) TESS
c) Gaia
d) Solar Orbiter

6. Spoločenská hodnota škrečka poľného je

a) 50 eur
b) 100 eur
c) 250 eur
d) 500 eur

7. Dva druhy modráčikov, ktoré žijú v oblasti Abrodu, sú ohrozené vzhľadom na miznúce biotopy mokradí s výskytom
a) krvavca lekárskeho
b) klinčeka pyšného pravého
c) štiavu lúčneho
d) fialky psej

8. Večným rekordmanom v hode oštepom, ktorý ako jediný na oficiálnych pretekoch prekonal 100 metrov, je

a) Uwe Hohn
b) Jan Železný
c) Miguel de la Quadra-Salcedo
d) Felix Erauzquin

9. Obštrukčné spánkové apnoe je nebezpečná diagnóza, keďže termín obštrukcia v tomto prípade označuje

a) živé prežívanie snov
b) nepriechodné dýchacie cesty
c) nemožnosť ovládať končatiny
d) škrípanie zubov

10. E-palivá sú palivá, ktoré vznikajú chemickou reakciou

a) vodíka a oxidu uhličitého
b) dusíka a oxidu uhličitého
c) lítia a oxidu uhličitého
d) hélia a oxidu uhličitého

11. Pôvodné Ferrisovo koleso bolo hlavnou atrakciou výstavy World´s Columbian Exposition konanej v roku 1893
a) v New Yorku
b) v Chicagu
c) vo Washingtone, D. C.
d) v St. Louis

12. Doteraz posledným človekom, ktorý stál na povrchu Mesiaca, bol astronaut československého pôvodu

a) Jim Lovell
b) Neil Armstrong
c) Eugene Andrew Cernan
d) Buzz Aldrin

13. Rimania začali budovať profesionálne hasičské oddiely najmä po zničujúcom požiari Ríma v roku

a) 6
b) 22
c) 64
d) 123

14. O tom, že v miestach s rýchlejším prúdením vzduchu je menší tlak, a objekty sú tam vťahované, hovorí

a) Eulerova rovnica
b) Boltzmannova rovnica
c) Magnusov efekt
d) Bernoulliho rovnica

15. Zachytený rádiový signál, ktorý bol považovaný za potenciálne mimozemského pôvodu, dostal názov

a) Signál Aha!
b) Signál Wow!
c) Signál Joy
d) Signál Click

16. Nosnosť raketoplánu pri štarte bola

a) 2,1 t
b) 7,3 t
c) 14,5 t
d) 29,5 t

17. Štefan A. Jedlík svoje zariadenie premieňajúce elektromagnetické sily na súvislé rotácie pomenoval

a) transformátor
b) komutátor
c) elektromotor
d) elektromagnetický rotor

18. Súčasné veľké ľudoopice, ľudia a ich pravekí príbuzní tvoria spoločnú čeľaď zvanú

a) hominini
b) denisovania
c) australopitekovia
d) hominidi

Správne odpovede

1d, 2d, 3b, 4d, 5c, 6d, 7a, 8a, 9b, 10a, 11b, 12c, 13c, 14d, 15b, 16d, 17d, 18d

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.