Test pozornosti 6/2023

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júnový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Podobu jadra Marsu sa vedcom podarilo spresniť vďaka analýze seizmických vĺn zachytených seizmometrom sondy NASA

a) Mars Odyssey
b) MAVEN
c) Mars Observer
d) InSight

2. Stav, v ktorom sú kvantové častice schopné existovať v dvoch rôznych stavoch súčasne, sa volá

a) kvantové previazanie
b) kvantové tunelovanie
c) kvantová nadvláda
d) kvantová superpozícia

3. Zhluky alebo agregáty anorganickej hmoty druhotného pôvodu vyskytujúce sa v rôznom horninovom prostredí sa nazývajú

a) sprašové bábiky
b) konkrécie
c) heliktity
d) brčká

4. Historicky prvý antivták, na objave ktorého sa zúčastnilo Slovensko, dostal pomenovanie Musivavis amabilis, teda

a) prekrásna vtáčia mozaika
b) praveké pierko
c) úsvit vtáčích dinosaurov
d) zázračný vtáčí dinosaurus

5. Samuel Torrey Orton je známy predstaviteľ výskumu

a) adysgrafie
b) dyskalkulie
c) dyslexie
d) dyspinxie

6. Jav, pri ktorom gravitačné pole hviezdy v popredí ohýba svetlo prichádzajúce z hviezdy v pozadí, sa nazýva

a) gravitačná vlna
b) mikrošošovkovanie
c) slapová deformácia
d) červený posun

7. Nočné svietiace oblaky alebo angl. noctilucent clouds sa vyskytujú v mezosfére vo výške približne
a) 13 km
b) 27 km
c) 85 km
d) 143 km
8. Prales Dundo, jeden z najzachovalejších pôvodných dubových lesov na Jadrane, nájdeme na ostrove

a) Rab
b) Krk
c) Pag
d) Cres

9. Ročne až 12 000 km, čo je najdlhšia známa migračná cesta motýľov, preletia motýle

a) babôčky pávookej
b) babôčky admirálskej
c) babôčky bodliakovej
d) babôčky pŕhľavovej

10. Prvé moderné olympijské hry sa konali v roku 1896 v meste

a) Londýn
b) Atény
c) Paríž
d) Rím

11. Priemerné rýchlosti rotácie tenisových loptičiek pri základných úderoch profesionálnych tenistov dosahujú
a) 800 ot/min
b) 1 400 ot/min
c) 4 500 ot/min
d) 7 000 ot/min
12. V roku 1850 začal cez záliv Firth of Forth v Škótsku premávať prvý moderný ro-ro trajekt navrhnutý na prepravu železničných vozňov, nazvaný

a) Poseidon
b) Aquaman
c) Cháron
d) Leviathan

13. Topenie sa polárnych ľadových čiapočiek spôsobilo od roku 1992 vzostup globálnej morskej hladiny

a) o 5 mm
b) o 12 mm
c) o 21 mm
d) o 55 mm

14. Koncept výstavby väznice, ktorý umožňuje strážcovi pozorovať všetkých väzňov bez toho, aby vedeli, či sú práve sledovaní, má názov

a) panoptikum
b) panoptikon
c) panpsychizmus
d) panoráma

15. Medzi snahy využiť Magnusov efekt v doprave patria rotujúce vysoké stĺpy na niektorých lodiach, pričom ide o tzv.

a) Coriolisov prietokomer
b) Kempelenovu turbínu
c) Segnerovo koleso
d) Flettnerov rotor

16. Vedci sa riadia mantrou Choď za (kvapalnou) vodou! pri

a) meraní úbytku ľadovcov
b) hľadaní mimozemského života
c) mapovaní jaskýň
d) výskume neutrín

17. Dvojková sústava je číselná sústava, ktorá používa iba dve číslice

a) 0 a 1
b) 0 a 2
c) 1 a 2
d) 2 a 2

18. Znalec mnohých vedných odborov sa nazýva

a) polymér
b) polyglot
c) polyhistor
d) polymorf

Správne odpovede

1d, 2d, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8a, 9c, 10b, 11c, 12d, 13c, 14b, 15d, 16b, 17a, 18c

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.