Test pozornosti 9/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali septembrový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Dlhodobo zamrznutá najvrchnejšia časť litosféry s priemernými ročnými teplotami pod 0 °C alebo okolo 0 °C má pomenovanie

a) kontinuálny ľadovec
b) permafrost
c) perm
d) ľadová čiapka

2. Odrazivosť slnečného žiarenia sa označuje pojmom

a) index lomu
b) absorbancia
c) entropia
d) albedo

3. Naprogramovaní agenti vystupujúci ako používatelia platformy pri nezávislých auditoch sú

a) hoaxy
b) emotikony
c) boty
d) deepfake

4. Vzdialenosť Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba od Zeme je približne

a) 540 km
b) 384-tisíc km
c) 1,5 milióna km
d) 150 miliónov km

5. Mimoriadnym nálezom z našich riek je čln z mladšej železnej doby (3. stor. pred n. l.), ktorý sa našiel pri ťažbe štrku

a) Nitre
b) Šamoríne
c) Iži
d) Seredi

6. Od roku 2013 získali vedci mapy Mliečnej cesty a nahliadli 10 miliárd rokov do jej histórie vďaka satelitu

a) BepiColombo
b) Gaia
c) TESS
d) NuSTAR

Spoiler title

a) zlatobyľ obyčajná
b) zlatovlások obyčajný
c) jastrabník okolíkatý
d) astra spišská

8. Typickým znakom jeleňa sú parohy vyrastajúce z výbežkov čelovej kosti, tzv.

a) očníc
b) rýh
c) pučníc
d) pukov

9. Britániu tento rok sužovali historicky rekordné teploty, na londýnskom letisku Heathrow 19. júla 2022 zaznamenali

a) 34,0 °C
b) 36,3 °C
c) 38,7 °C
d) 40,0 °C

10. Visutú jednokoľajovú dráhu (Schwebebahn) otvorili v nemeckom Wuppertale v roku

a) 1901
b) 1919
c) 1927
d) 1972

Spoiler title

a) v USA
b) v Rusku
c) v Nemecku
d) v Číne

12. O tom, že vo vesmíre existuje akási zatiaľ neidentifikovateľná tmavá hmota, po prvý raz referoval už v roku 1933

a) Fritz Zwicky
b) Edwin Hubble
c) Max Planck
d) Stephen Hawking

13. Falkirské koleso, unikátny otáčavý lodný výťah spájajúci kanály Forth & Clyde a Union v Škótsku, využíva princíp, ktorý popísal už

a) Pytagoras
b) Aristoteles
c) Archimedes
d) Euklides

14. Voda nadobúda v beztiažovom stave tvar

a) gule
b) kvapky
c) elipsoidu
d) nádoby, v ktorej sa nachádza

15. Proces, ktorý používajú majstri čokolády, aby dosiahli konzistentnú, pevnú a hodvábne lesklú tabuľku čokolády, sa nazýva

a) valcovanie
b) konšovanie
c) lisovanie
d) temperovanie

16. Vo svojom diele O šesťhrannej snehovej vločke v roku 1611 vyslovil domnienku o najefektívnejšom pyramídovom usporiadaní gulí astronóm

a) Thomas Harriot
b) Johannes Kepler
c) Galileo Galilei
d) Tycho Brahe

17. Jeden z leidenských fyzikálnych nobelistov Heike Kammerlingh Onnes sa preslávil

a) vynálezom vlhkomeru
b) skvapalnením hélia
c) dôkazom rotácie Galaxie
d) opisom tepelného motora

18. Oblasť s miernejšou klímou v drsných podmienkach ľadovej doby, ktorú vyhľadávali ako útočisko rôzne organizmy, nazývame

a) glaciálna oáza
b) glaciálna izolácia
c) glaciálna instabilita
d) glaciálne refúgium

Správne odpovede

1b, 2d, 3c, 4c, 5b, 6b, 7d, 8c, 9d, 10a, 11d, 12a, 13c, 14a, 15d, 16b,17b, 18d

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.