Test: Vesmír

1. Kto založil a viedol úspešné astronomické observatórium v Samarkande, kde boli zostavené tabuľky pohybu planét i hviezdny katalóg a ich presnosť prekonal až Tycho Brahe?
a) al–Biruni (973 – 1048)
b) al–Tusi (1201 – 1274)
c) Ulug Beg (1394 – 1449)
d) al–Káši (1380 – 1429)

2. Johannes Kepler (1571 – 1630) objavil základné zákony pohybu planét, spracoval astronomické tabuľky (vyšli v roku 1627) a prispel aj k teórii optiky (Keplerov ďalekohľad). Kedy uverejnil Kepler svoje prvé dva zákony o eliptických dráhach pohybu planét a konštantnej ploche opísanej spojnicou Slnko – planéta za rovnaký čas?
a) 1596
b) 1609
c) 1618
d) 1627

3. Bohatým zdrojom významných informácií z vesmíru je svetlo skúmané spektrálnou analýzou a fotometrickými metódami. Základné zákony žiarenia vypracovali Kirchhoff, Wien a Planck. Kto vyjadril základný vzťah medzi spektrálnym typom a svietivosťou hviezd v diagrame?
a) Hertzsprung a Russell
b) Schwarzschild
c) Lorentz a Zeeman
d) Pogson

4. Ktorý z dole uvedených astronómov je autorom najznámejšieho katalógu hmlovín, hviezdokôp a galaxií?
a) W. Herschel
b) Ch. Messier
c) E. Halley
d) J. Encke

5. V ktorom súhvezdí sa nachádza hmlovina M 42?
a) Drak
b) Lýra
c) Labuť
d) Orión

6. Do ktorého súhvezdia sa premieta stred našej Galaxie?
a) Pastier
b) Herkules
c) Strelec
d) Drak

7. Priemer našej Galaxie má veľkosť asi:
a) 100 000 svetelných rokov
b) 200 svetelných rokov
c) milión svetelných rokov
d) tisíc svetelných rokov

8. Letný trojuholník sú najjasnejšie hviezdy troch letných súhvezdí:
a) Labuť, Orol, Lýra
b) Orion, Kasiopeja, Drak
c) Herkules, Pastier, Strelec
d) Pegas, Panna, Vodnár

9. Na čo slúži astronomický ďalekohľad – pasážnik?
a) na pozorovanie prechodov hviezd poludníkom
b) na určenie smeru pohybu lode v noci
c) na pozorovanie dennej paralaxy Slnka
d) na sledovanie pohybu planét

10. Slovo bolid používame ako označenie pre:
a) obrovskú hmlovinu
b) veľký ďalekohľad
c) malý okulár
d) jasný meteor

11. Na ktorej planéte sa nachádza najvyššia hora zatiaľ poznanej Slnečnej sústavy?
a) Merkúr
b) Mars
c) Venuša
d) Zem

12. V ktorom roku doletela vesmírna sonda Cassini k planéte Saturn?
a) 2002
b) 2004
c) 2006
d) 2008

13. Ktorá z planét Zeme sa otáča retrográdne (opačne)?
a) Mars
b) Venuša
c) Jupiter
d) Merkúr

14. Na Venuši, najjasnejšej planéte na oblohe, je deň (obeh okolo svojej osi) dlhší ako rok (obeh okolo Slnka). Akou rýchlosťou sa pohybuje Venuša okolo Slnka?
a) 2 km/s
b) 10 km/s
c) 35 km/s
d) 50 km/s

15. Mesiac sa otočí okolo Zeme za 27 dní 7 hodín 43 minút a 11,51 sekundy. Za jeden obeh okolo Zeme sa práve raz otočí okolo svojej osi. Mesiac je privrátený k Zemi stále iba jednou stranou. Takáto rotácie sa nazýva:
a) pomalá
b) viazaná
c) symetrická
d) dokonalá

16. Na Mesiaci rozpoznávame tmavšie miesta, ktoré nazývame moria. Sú to rozsiahle hladké plochy stuhnutej lávy posiate drobnými krátermi. Ako sa volá najväčšie mesačné more s priemerom asi 2 568 km?
a) Oceanus Procellarum (Oceán búrok)
b) Mare Serenitatis (More jasu)
c) Mare Imbrium (More dažďov)
d) Mare Crisium (More kríz)

17. Zem je jedinou planétou, ktorej povrch pokrýva také veľké množstvo vody. Asi koľko percent z povrchu Zeme zaberá voda?
a) 50 %
b) 60 %
c) 70 %
d) 80 %

18. Koľko percent kyslíka obsahuje vzdušný oceán, ktorý obklopuje Zem?
a) 21 %
b) 32 %
c) 43 %
d) 54 %

19. Aká je najdlhšia možná doba úplného zatmenia Slnka pozorovateľného zo Zeme?
a) 30 sekúnd
b) 2 minúty
c) 7,5 minúty
d) 2,5 hodiny

20. Kedy bude možné z územia Slovenska pozorovať najbližšie úplné zatmenie Slnka?
a) v roku 2026
b) v roku 2054
c) v roku 2126
d) v roku 2135

21. Ako sa volá súmrak, keď je Slnko pod obzorom menej ako 6 stupňov?
a) nízky súmrak
b) astronomický súmrak
c) nautický súmrak
d) občiansky súmrak

22. Hubblov vesmírny ďalekohľad je robotický teleskop (13,2 m x 4,2 m; 11 000 kg) umiestnený na vonkajšom okraji atmosféry Zeme vo výške asi 600 km. V ktorom roku ho umiestnili na obežnú dráhu?
a) 1985
b) 1990
c) 1995
d) 2000

23. Hubblov teleskop už niekoľkokrát zreparovali a doplnili novými prístrojmi. Servisná misia pracovala na ňom aj v máji 2009. Ako sa volá raketoplán, ktorý umožnil túto opravu ďalekohľadu v kozme?
a) Atlantis
b) Challenger
c) Endeavour
d) Discovery

Správne odpovede

1c, 2b, 3a, 4b, 5d, 6c, 7a, 8a, 9a, 10d, 11b, 12b, 13b, 14c, 15b, 16a, 17c, 18a, 19c, 20d, 21d, 22b, 23a

Test pripravil Dušan Jedinák, foto NASA, ESA, M. Robberto, The Hubble Heritage Team

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2009. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.